Data rozpoczęcia szkolenia:

24.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

24.03.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia: 

  1. Wskazać podstawowe zadania i zasady kontroli wewnętrznej w Banku
  2. Rozpoznać wymagania nadzorcze w zakresie kontroli wewnętrznej, a także testów compliance i na tej podstawie ocenić potrzebę dokonania zmian w organizacji oraz regulacjach wewnętrznych
  3. Umieć rozpoznać i ocenić nowe obszary ryzyka Banku, wynikające ze zmian przepisów w 2020 r. i wykorzystać to w planowaniu kontroli, planowaniu działań

Korzyści ze szkolenia:

  1. Uzyskanie wiedzy przydatnej na zajmowanym stanowisku
  2. Uzyskanie przykładowych regulacji, raportów, dokumentów dotyczących kontroli wewnętrznej

ADRESACI: 

  1. Członkowie Zarządu
  2. Pracownicy stanowisk ds. zgodności (compliance)
  3. Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:
1. Ogólna znajomość przepisów w zakresie kontroli wewnętrznej w banku, w tym: przepisów Prawa bankowego w zakresie systemu kontroli, Rozporządzeń UE, Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Uchwał KNF, Rekomendacji KNF, Metodyki BION
2. Ogólna znajomość praktyki działania banku spółdzielczego

TRENER: współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego; trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego; posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej; autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie  doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, obecnie specjalista compliance i Inspektor Ochrony Danych w banku. Stały współpracownik FRBS

Plan szkolenia:

1. System kontroli wewnętrznej i jego zadania w Banku
2. Procesy wewnętrzne Banku i ich powiązanie z celami SKW
3. Ryzyko zaistnienia nieprawidłowości
1) Rodzaje zagrożeń
2) Konsekwencje zagrożeń
3) Identyfikacja zagrożeń
4. Mechanizmy kontrolne
1) Szczegółowe cele kontroli wewnętrznej wg. Rekomendacji H
2) Mechanizmy kontrolne i ich rodzaje wg. Rozp. MRiF i Rek. H
5. Organizacja banku i system kontroli wewnętrznej – model trzech linii obrony, Rekomendacja H, nowa Rekomendacja Z KNF
• Studium przypadku (ćwiczenie)– podział komórek organizacyjnych na linie obrony
6. Identyfikacja i udokumentowanie procesów istotnych
• Studium przypadku (ćwiczenie) – weryfikacja i uzasadnienie listy procesów istotnych
7. Matryca funkcji kontroli
1) Powiązanie procesów istotnych z celami kontroli wewnętrznej
2) Powiązanie celów kontroli w procesie z mechanizmami kontrolnymi
• Studium przypadku (ćwiczenie) – dobór mechanizmów kontrolnych w przykładowym procesie
• Studium przypadku (ćwiczenie) – weryfikacja przykładowej matrycy kontroli, identyfikacja zakresu do doskonalenia
8. Rodzaje czynności kontroli (monitorowania), rodzaje testów, testy komórki ds. ryzyka, testy compliance
• Studium przypadku (ćwiczenie)– zaplanowanie czynności monitorowania
9. Procesowe podejście do testowania – metodyka testowania
• Studium przypadku (ćwiczenie)– budowa metodyki kontroli (check lista, dobór próby) dla przykładowych procesów i założonych celów kontroli
10. Ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie