Data rozpoczęcia szkolenia:

26.10.2021

Data zakończenia szkolenia:

26.10.2021

Opis szkolenia:

Cele seminarium:

  • Wskazać podstawowe zadania i zasady kontroli wewnętrznej w Banku
  • Rozpoznać wymagania nadzorcze w zakresie kontroli wewnętrznej, a także testów compliance i na tej podstawie ocenić potrzebę dokonania zmian w organizacji oraz regulacjach wewnętrznych
  • Umieć rozpoznać i ocenić obszary ryzyka Banku, i wykorzystać to w planowaniu kontroli wewnętrznej

Korzyści ze szkolenia:

  • Uzyskanie wiedzy przydatnej na zajmowanym stanowisku
  • Uzyskanie przykładowych regulacji, raportów, dokumentów dotyczących kontroli wewnętrznej

Adresaci:

  • Członkowie Zarządu
  • Pracownicy stanowisk ds. zgodności (compliance)
  • Pracownicy kontroli wewnętrznej,

TRENER: WOJCIECH IWANOW – absolwent studiów Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu/Helsinki School of Economics, a także szeregu studiów podyplomowych m.in. w zakresie audytu wewnętrznego. Posiada certyfikaty: Approved Compliance Expert,  Certyfikowany Compliance Oficer, Approved Compliance Officer, AML Compliance Officer, Approved Whistleblowing Compliance Officer. Posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej, współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego.  Trener w zakresie zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego. Wieloletni współpracownik instytucji edukacyjnych i szkolących pracowników Banków Spółdzielczych na terenie całego kraju. Wykładowca „Podyplomowych Studiów Zarządzanie Ryzykiem w Banku”, a także „Podyplomowych Studiów Funkcja kontroli i compliance w Banku” w ramach Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, a także studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w  Toruniu.

Autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem, compliance, kontroli, ochrony informacji i danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego, pełnienia funkcji compliance

Cena: 480 zł/os

Plan szkolenia:

1. Zmiany w przepisach prawnych i regulacyjnych w zakresie kontroli wewnętrznej w 2021r
1) Rozporządzenie MFFIPR z 8 czerwca 2021r
2) Rekomendacja Z KNF
3) Wytyczne EUNB w sprawie zarządzania wewnętrznego (wydanie drugie) z dnia 2 lipca 2021r (EBA/GL/2021/05)
4) Zaktualizowany model III linii obrony Instytutu Audytorów Wewnętrznych
2. Warsztaty kontrolerskie
Moduły warsztatu są zorganizowane w taki sposób, że prowadzący przypomina zasady i omawia zmiany oraz problemy, a następnie uczestnicy rozwiązują konkretne zadania i omawiamy przykłady rozwiązań

1) Studium przypadku – podział komórek organizacyjnych na linie obrony
a) Model III Linii obrony i zmiany w zakresie stosowania modelu
b) Członkowie Zarządu w liniach obrony
c) Typowe problemy w matrycy funkcji kontroli
d) Zadanie i rozwiązania
2) Studium przypadku – weryfikacja listy procesów istotnych
a) Klasyfikacja procesów
b) Dokumentowanie i weryfikacja procesów istotnych
c) Typowe problemy w matrycy funkcji kontroli
d) Zadanie i rozwiązania
3) Studium przypadku – dobór mechanizmów kontrolnych w przykładowym procesie, dokumentowanie mechanizmów kontrolnych
a) Ryzyko zaistnienia nieprawidłowości
b) Mechanizmy kontrolne, w tym zmiany w Rozp. MFFiPR
c) Dokumentowanie i przegląd mechanizmów kontrolnych wg KNF
d) Typowe problemy w matrycy funkcji kontroli
e) Zadanie i rozwiązania
4) Studium przypadku – zaplanowanie czynności monitorowania skuteczności mechanizmów kontrolnych w procesie
a) Rodzaje czynności kontrolnych (monitorowania mechanizmów)
b) Typowe problemy w matrycach funkcji kontroli
c) Zadanie i rozwiązania
5) Studium przypadku – budowa metodyki testów (check lista, dobór próby) dla przykładowych procesów i założonych celów kontroli
a) Wytyczne Rekomendacji H KNF
b) Czego chcemy dowiedzieć się z testowania? Wiarygodność wyników testu?
c) Zadanie i rozwiązania
6) Studium przypadku – weryfikacja adekwatności i skuteczności mechanizmów kontrolnych w przykładowym procesie
a) Wytyczne Rekomendacji H KNF
b) Kryteria weryfikacji mechanizmów kontrolnych i dokumentowanie przeglądu
c) Zadanie i rozwiązania

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie