Data rozpoczęcia szkolenia:

01.12.2022

Data zakończenia szkolenia:

01.12.2022
02.12.2022

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

⇒  poznanie obowiązujących przepisów prawa;

⇒  w ramach szkolenia (program autorski) zostaną omówione zabezpieczenia na polskich i zagranicznych znakach pieniężnych;

⇒ analiza banknotów polskich i zagranicznych znaków pieniężnych pod kątem identyfikacji falsyfikatów,

nauka prawidłowego rozpoznania pewników zabezpieczeń;

⇒  omówienie zaistniałych lub planowanych zmian w banknotach obcych;

⇒  zajęcia warsztatowe: analiza przypadków, autentyczne przykłady, szereg ćwiczeń;

⇒  szkolenie kończy się testem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia;

⇒  w trakcie zajęć uczestnicy korzystają z imponującej kolekcji autentycznych i fałszywych znaków

pieniężnych polskich i zagranicznych;

ADRESACI:

Szkolenie przeznaczone dla pracowników kasowo-skarbcowych banku oraz pracowników ubiegających się o uprawnienia kasjera złotowego lub walutowego w banku.

TRENER: TOMASZ SOŁTYSIŃSKI – doświadczony szkoleniowiec, specjalista w dziedzinie proponowanego szkolenia, były oficer Policji zajmujący się problematyką fałszerstw. Uczestnik szkoleń w tym zakresie we Francji. Od 1993 roku współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi w kraju w tym z FRBS we Wrocławiu. Do dnia dzisiejszego w przedmiotowym temacie przeszkolił ponad 8200 osób.

Cena: 

KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (KURS INTENSYWNY)pełny
1 osoba z BS – 650 zł/os /brutto/ – 1-2.12 (2 dni)
każda kolejna osoba z BS – 550 zł/os /brutto/ (!)
KASJER ZŁOTOWY (KURS INTENSYWNY) – 1.12 (1 dzień)
1 osoba z BS – 480 zł/os /brutto/
każda kolejna osoba z BS – 420 zł/os /brutto/ (!)

Plan szkolenia:

Miejsce szkolenia: WROCŁAW,

KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (KURS INTENSYWNY)

Szkolenie przebiega w następujących ramach czasowych:

 I dzień – godz. 9.30 – 16.30 (przerwa obiadowa: 13.00-13.45)

II dzień – godz. 9.00 – 16.30 (przerwa obiadowa: 13.00-13.45)

– drugiego dnia TEST: godz. 15.30, a następnie omówienie wyników

1. Pre-test sprawdzający umiejętności rozpoznawania falsyfikatów polskich znaków pieniężnych.
2. Ochrona prawna środków płatniczych:
– konwencja genewska,
– ustawa – kodeks karny.
3. Prawo dewizowe.
4. Ustawa o NBP w zakresie obrotu środkami płatniczymi.
5. Zarządzenie Prezesa NBP w sprawie:
– zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych,
– wymiana zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.
6. Omówienie znaków (przerobionych, preparowanych, podrobionych).
7. Schemat identyfikowania falsyfikatów polskich znaków pieniężnych.
8. Omówienie stosowania zabezpieczeń w znakach pieniężnych wg 4 płaszczyzn.
9. Omówienie polskich i zagranicznych znaków pieniężnych wg tabeli kursów NBP.
10. Analiza banknotów polskich i zagranicznych znaków pieniężnych pod kątem identyfikacji falsyfikatów.
11. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia działalności kantorowej w zakresie kupna i sprzedaży walut obcych.
12. Zagadnienia dotyczące prowadzenia transakcji kupna, sprzedaży walut obcych.
13. Przepisy dotyczące wprowadzenia EURO.
14. Ćwiczenia.
15. Test sprawdzający.

 

 W ramach niniejszego kursu można skorzystać z uczestnictwa

w Kursie KASJERA ZŁOTOWEGO, który odbywa się w pierwszym dniu szkolenia.

Szczegółowy program poniżej.

 

KASJER ZŁOTOWY (KURS INTENSYWNY)

Szkolenie przebiega w następujących ramach czasowych:

            I dzień – godz. 9.30 – 16.30 (przerwa obiadowa: 13.00-13.45)

TEST: godz. 16.00 a następnie omówienie wyników

Część teoretyczna:
1. Zarządzenia Prezesa NBP w sprawie:
– zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych
– wymiana zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych
Część praktyczna:
1. Pre-test sprawdzający umiejętności rozpoznawania falsyfikatów polskich znaków pieniężnych.
2. Omówienie znaków (przerobionych, preparowanych, podrobionych).
3. Schemat identyfikowania falsyfikatów polskich znaków pieniężnych.
4. Analiza banknotów polskich znaków pieniężnych pod kątem identyfikacji falsyfikatów.
5. Omówienie zmodernizowanych zabezpieczeń w polskich znakach pieniężnych
6. Ćwiczenia.
7. Test sprawdzający.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie    (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)