Data rozpoczęcia szkolenia:

26.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

26.03.2020
27.02.2020

Opis szkolenia:

CELE i KORZYŚCI ze SZKOLENIA:

  • poznanie obowiązujących przepisów prawa;
  • w ramach szkolenia (program autorski) zostaną omówione zabezpieczenia na polskich i zagranicznych znakach pieniężnych;
  • analiza banknotów polskich i zagranicznych znaków pieniężnych pod kątem identyfikacji falsyfikatów, nauka prawidłowego rozpoznania pewników zabezpieczeń;
  • dokładnie też będzie omówimy banknot 500 złotowy, który wszedł do obiegu 10.02.2017r.;
  • omówienie zaistniałych lub planowanych zmian w banknotach obcych;
  • zajęcia warsztatowe: analiza przypadków, autentyczne przykłady, szereg ćwiczeń;
  • szkolenie kończy się testem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia;
  • w trakcie zajęć uczestnicy korzystają z imponującej kolekcji autentycznych i fałszywych znaków pieniężnych polskich i zagranicznych;

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone dla pracowników kasowo-skarbcowych banku oraz pracowników ubiegających się o uprawnienia kasjera złotowego lub walutowego w banku.

PROWADZENIE: doświadczony szkoleniowiec, specjalista w dziedzinie proponowanego szkolenia, były oficer Policji zajmujący się problematyką fałszerstw. Uczestnik szkoleń w tym zakresie we Francji. Od 1993 roku współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi w kraju w tym z FRBS we Wrocławiu. Do dnia dzisiejszego w przedmiotowym temacie przeszkolił ponad 8000 osób.

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY (KURS INTENSYWNY)

1. Pre-test sprawdzający umiejętności rozpoznawania falsyfikatów polskich znaków pieniężnych.
2. Ochrona prawna środków płatniczych:
– konwencja genewska,
– ustawa – kodeks karny.
3. Prawo dewizowe.
4. Ustawa o NBP w zakresie obrotu środkami płatniczymi.
5. Zarządzenie Prezesa NBP w sprawie:
– zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych,
– wymiana zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.
6. Omówienie znaków (przerobionych, preparowanych, podrobionych).
7. Schemat identyfikowania falsyfikatów polskich znaków pieniężnych.
8. Omówienie stosowania zabezpieczeń w znakach pieniężnych wg 4 płaszczyzn.
9. Omówienie polskich i zagranicznych znaków pieniężnych wg tabeli kursów NBP.
10. Analiza banknotów polskich i zagranicznych znaków pieniężnych pod kątem identyfikacji falsyfikatów.
11. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia działalności kantorowej w zakresie kupna i sprzedaży walut obcych.
12. Zagadnienia dotyczące prowadzenia transakcji kupna, sprzedaży walut obcych.
13. Przepisy dotyczące wprowadzenia EURO.
14. Ćwiczenia.
15. Test sprawdzający. W ramach niniejszego kursu można skorzystać z uczestnictwa w Kursie KASJERA ZŁOTOWEGO, który odbywa się w pierwszym dniu szkolenia.
Szczegółowy program poniżej.

KASJER ZŁOTOWY (KURS INTENSYWNY)
Część teoretyczna:
1. Zarządzenia Prezesa NBP w sprawie:
– zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych
– wymiana zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych
Część praktyczna:
1. Pre-test sprawdzający umiejętności rozpoznawania falsyfikatów polskich znaków pieniężnych.
2. Omówienie znaków (przerobionych, preparowanych, podrobionych).
3. Schemat identyfikowania falsyfikatów polskich znaków pieniężnych.
4. Analiza banknotów polskich znaków pieniężnych pod kątem identyfikacji falsyfikatów.
5. Omówienie zmodernizowanych zabezpieczeń w polskich znakach pieniężnych wprowadzanych od 7.04 2014r.
6. Ćwiczenia.
7. Test sprawdzający.

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie