Data rozpoczęcia szkolenia:

03.09.2019

Data zakończenia szkolenia:

03.09.2019

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Przygotowanie jednolitego formularza gromadzenia danych osobowych klienta – niezależnie od produktu,
 • Powiązanie formularza z kartoteką klienta,
 • Ograniczenie ilości przekazywanych informacji dotyczących RODO, EURO-FATCA, BFG itp. do jednego dokumentu,
 • Weryfikacja ilości gromadzonych danych osobowych we wnioskach produktowych,
 • Ograniczenie ilości gromadzonych zgód,
 • Sporządzenie notatki z przeprowadzonego przeglądu,
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają przykład jednego arkusza do zbierania wszystkich danych klienta w celu realizacji czynności bankowych.

ADRESACI: członkowie Zarządu, pracownicy komórki ds. zarządzania ryzykiem operacyjnym, IOD, komórki ds. zgodności, pracownicy kontroli wewnętrznej, pracownicy odpowiedzialni za opracowanie procedur sprzedażowych dla klientów indywidualnych.

TRENER: Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego,  wieloletni praktyk bankowy, były pracownik Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich i aktualny pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

 

Plan szkolenia:

 1. Podstawy prawne gromadzenia informacji o klientach – zmiana przepisów.
 2. Definicja konsumenta na podstawie przepisów prawa.
 3. Cele gromadzenia danych osobowych klientów przez bank.
 4. Definicja czynności bankowych oraz innych czynności realizowanych przez bank na podstawie ustawy Prawo bankowe.
 5. Zasady gromadzenia danych osobowych klientów banku – jednolity arkusz danych osobowych.
 6. Powiązanie arkusza z kartoteką klienta, a nie z produktem,
 7. Obowiązki informacyjne względem klientów indywidualnych.
 8. Ograniczenie ilości klauzul zgód.
 9. Zasady jednorazowego przekazywania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, EUROFATCA itp.
 10. Zmiany w zakresie danych przekazywanych przy wnioskowaniu o korzystanie z produktów banku po wdrożeniu jednolitego arkusza danych osobowych.
 11. Ujednolicenie formularza oświadczeń zbieranych od klientów.
 12. Zasady archiwizacji dokumentacji przekazywanej klientom.
 13. Pytania i odpowiedzi.

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie