Data rozpoczęcia szkolenia:

27.06.2019

Data zakończenia szkolenia:

27.06.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Uzyskanie przez uczestników informacji o zakresie wymagań związanych z identyfikacją, oceną ryzyka oraz zgłaszaniem naruszeń ochrony danych osobowych oraz poważnych incydentów związanych ze świadczeniem usług płatniczych
 • Praktyczne przećwiczenie zasad zgłaszania incydentów naruszenia danych osobowych oraz poważnych incydentów związanych ze świadczeniem usług płatniczych na wybranych przykładach

Korzyści ze szkolenia:

 • Uzyskanie wiedzy o nowych wymaganiach związanych z zadaniami swojego stanowiska pracy/służbowego
 • Uzyskanie przykładowych regulacji wewnętrznych i wzorów sprawozdań do wykorzystania w Banku

Uczestnicy szkolenia:

 • Członkowie Zarządu nadzorujący obszar teleinformatyki
 • Pracownicy Banku pełniący funkcję Inspektora Ochrony Danych (DPO)
 • Pracownicy Banku odpowiedzialni za teleinformatykę
 • Pracownicy komórek ds. ryzyka odpowiedzialni za ryzyko operacyjne

TRENER: posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej, współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, współpracownik instytucji edukacyjnych i szkolących pracowników BS-ów na terenie całego kraju, wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzanie Ryzykiem w Banku Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku oraz wieloletnie doświadczenie operacyjne i menedżerskie w sektorze IT. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami normy PN ISO/IEC 27001:2014. Doradza w zakresie wdrożenia wymagań Rekomendacji D w szeregu banków spółdzielczych, autor pakietu regulacji wewnętrznych w zakresie Rek. D w Banku. Inspektor Ochrony Danych w Bankach Spółdzielczych.

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

 1. Zarządzanie incydentami naruszenia bezpieczeństwa informacji
 • Wymagania Rekomendacji D
 • Wymagania RODO
 • Wymagania Ustaw o usługach płatniczych
 1. Organizacja zarządzania incydentami naruszenia bezpieczeństwa
 2. Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych
 • Identyfikacja naruszeń ochrony danych osobowych
 • Przykłady incydentów
 • Klasyfikacja ryzyka i obowiązek zgłaszania do PUODO
 • Omówienie metodyki oceny ryzyka naruszenia praw i wolności zgodnie z ENISA
 • Formularz zgłoszeniowy – omówienie rubryk i zasad ich wypełniania
 • Powiadamianie osoby, której dane dotyczą – przykład
 • Dokumentacja naruszeń wynikająca z przepisów RODO i wytycznych PUODO
 1. Ćwiczenie – naruszenia ochrony danych
 • analiza ryzyka i wypełnienie formularzy dla wybranych przypadków naruszeń prawdopodobnych w praktyce bankowej
 1. Incydenty zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych (PSD2)
 • Incydenty wg Ustawy o usługach płatniczych
 • Poważne incydenty wg PSD 2 – kryteria klasyfikacji wg EUNB (EBA)
 • Identyfikacja i ocena incydentów ryzyka operacyjnego związanych z usługami płatniczymi
 • Omówienie metodyki klasyfikacji incydentów
 • Formularz zgłoszeniowy do KNF – omówienie rubryk i zasad ich wypełniania
 1. Ćwiczenie – poważny incydent naruszenia ochrony danych osobowych
 • klasyfikacja incydentu i wypełnienie formularza dla wybranych przypadków naruszeń prawdopodobnych w praktyce bankowej

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie