Data rozpoczęcia szkolenia:

25.09.2019

Data zakończenia szkolenia:

25.09.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie pełnej wiedzy na temat dostępnych funkcjonalności i obsługi Systemu. Szkolenie zawiera część teoretyczną oraz praktyczną w formie warsztatów – każdy Użytkownik samodzielnie loguje się do Systemu i poznaje jego funkcjonalności poprzez praktyczne ćwiczenia.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone dla Użytkowników z sektora bankowego, oraz rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami i osób zainteresowanych – Użytkowników Systemu.

WAŻNE: UCZESTNIKAMI SZKOLENIA MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE PRACOWNICY PODMIOTU, KTÓRY MA STATUS UCZESTNIKA SYSTEMU AMRON NA MOCY UMOWY ZE ZWIĄZKIEM BANKÓW POLSKICH

TRENER: Szkolenia prowadzone są przez pracowników Centrum AMRON, na co dzień zaangażowanych w obsługę Użytkowników oraz rozwój Systemu

Plan szkolenia:

I. WPROWADZENIE
1.Podstawowe informacje o Systemie Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami –geneza budowy narzędzia, podstawowe wymogi nadzorcze
2.Sposoby korzystania z Systemu –typ aplikacji, bezpieczeństwo danych, środowisko produkcyjne a środowisko szkoleniowe
3.Logowanie do Systemu–identyfikacja i uwierzytelnianie użytkownika, procedury bezpieczeństwa logowania
4.Role i uprawnienia w Systemie –Administrator Centrum AMRON (ASC), Administrator Podmiotu (AP), Użytkownik, Koordynator
5.Jakość danych w Systemie AMRON
6.Funkcje administracyjne -‘Mój profil’, ‘Pomoc’, ‘Billing’, ‘Logi zdarzeń’, ‘Kontakt z helpdesk AMRON’

II. DANE PODMIOTU W BAZIE DANYCH AMRON
1.Gromadzenie danych Podmiotu w Systemie AMRON
2.Analiza Danych Podmiotu –mapa nieruchomości stanowiących zabezpieczenie podmiotu, analiza jakości danych Podmiotu w bazie danych, Baza wewnętrzna, Raport o zabezpieczeniach hipotecznych

III. WPROWADZANIE DANYCHDO BAZY DANYCH SYSTEMU AMRON
1.Konstrukcja bazy danych –podział i struktura wybranych typów nieruchomości, obligatoryjność pól
2.Metody wprowadzania danych do bazy –wprowadzanie ręczne, Loader danych, CPU-CPU
3.Zasady i standardy zapisu danych w Systemie AMRON II –nieruchomość a transakcja, zapis danych w Bazie Wewnętrznej
4.Wprowadzanie danych przez stronę www. Istota IDN oraz IDT dla administrowania kredytem; Korzystanie z wpisów „zastępczych”
5.Obszar roboczy/Zatwierdzanie danych/Modyfikacja danych

IV. RAPORTY INFORMACYJNE A, B, H
1.Rodzaje raportów informacyjnych
2.Sposób naliczania opłat za raporty informacyjne – Dane własne/ Dane obce
3.Wyszukiwanie i przeglądanie danych krok po kroku oraz wyszukiwanie szybkie, przeglądanie danych obcych a własnych w Raporcie A 4.Funkcja rozkładu cen
5.Historia nieruchomości –raport prezentujący wszystkie zdarzenia na nieruchomości, zmiany fizyczne nieruchomości oraz otoczenia w połączeniu ze zmianami wartości nieruchomości

V. RAPORTY STATYSTYCZNE – RAPORTY CEN ŚREDNICH, RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ORAZ GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ
1.Rodzaje raportów cen średnich
2.Sposób naliczania opłat za raporty cen średnich
3.Wybór odpowiedniego raportu cen średnich, częstotliwość generowania raportów pod kątem ciągłego monitorowania stanu rynku

VI. RAPORTY ANALITYCZNE
1.Rodzaje raportów analitycznych
2.Sposób naliczania opłat za raporty analityczne
3.Generowanie trendu –Raporty D; analiza zachowań rynku nieruchomości na wybranych przykładach
4.Określanie wartości nieruchomości przyjmowanej jako zabezpieczenie – Raport E1
5.Aktualizacja wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu- Raport E1
6.Cykliczna aktualizacja wartości zabezpieczeń w zdefiniowanych podportfelach hipotecznych – Raport E2

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie