Data rozpoczęcia szkolenia:

14.11.2019

Data zakończenia szkolenia:

14.11.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek, wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z wykorzystaniem funkcji Excela w codziennej pracy
 • uczestnicy szkolenia zwiększą efektywność pracy z danymi oraz będą potrafili obsługiwać popularne funkcje arkusza kalkulacyjnego, formatować dane, wykorzystywać formuły i funkcje przy wykonywaniu obliczeń, a także analizować uzyskane wyniki z wykorzystaniem tabel przestawnych.

Korzyści ze szkolenia:

 • oszczędność czasu poprzez realizuję powierzonych zadań łatwiej i szybciej,
 • zwiększenie kompetencji zawodowych i wydajności pracy z arkuszem kalkulacyjnym,
 • automatyzacja codziennej pracy w zadaniach opartych na danych,
 • umiejętność prawidłowego wprowadzania danych do arkusza, tworzenie i modyfikacja bazy i formularzy,
 • sprawne wykorzystanie podstawowych funkcji oraz dostosowanie arkuszy MS Excel do indywidualnych potrzeb.

ADRESACI: 

 • Pracownicy sekretariatu Zarządu Banku,
 • Pracownicy działu analiz i kontroli, działu zarządzania ryzykiem,
 • Pracownicy działu zarządzania zakupami i kontraktami, wsparcia i sprzedaży produktów, działu marketingu,
 • Pracownicy działu finansów i rachunkowości oraz innych działów wymagających stosowania programu Microsoft Excel.

TRENER: Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wykładowca na studiach MBA dedykowanych dla Prezesów Banków Spółdzielczych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów bezpieczeństwa w Bankach Spółdzielczych oraz w biznesie. Prowadzi audyty w obszarze bezpieczeństwa informacji w zakresie spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Przeprowadza analizę ryzyka procesów przetwarzania danych osobowych. Opracowuje dla klientów wewnętrzne procedury, polityki oraz inne wymagane dokumenty.

Plan szkolenia:

1. Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym:
• Wstęp
• Poruszanie się pomiędzy komórkami, arkuszami w skoroszycie
• Prawidłowe wprowadzanie i edycja danych w arkuszach
• Kopiowanie, przenoszenie i wypełnianie komórek – automatyzacja pracy – Znajdź / Zamień
• Dostosowanie wyglądu arkuszy do własnych potrzeb
2. Formatowanie zawartości komórek w MS Excel:
• Zmiana kroju pisma, stylu, wielkość znaków
• Rozmieszczanie danych w arkusza
• Wypełnianie i obramowanie komórek
• Zmiana wysokości wierszy i szerokości kolumn
• Sortowanie, Grupy i Konspekt, Formatowanie Warunkowe,
• Blokowanie i podział Okienek
3. Operacje na danych:
• Tworzenie i wprowadzanie formuł
• Proste funkcje tj. suma, średnia, minimum, maximum, ile.liczb
• Nadawanie formatu danym, sortowanie danych, filtrowanie danych
• Graficzna prezentacja wyników w arkuszu
• Tworzenie wykresów
• Drukowanie
4. Zaawansowane funkcje:
• Często używane wzory
• Zabezpieczenie hasłem
• Usuwanie duplikatów, sprawdzanie poprawności
• Tabele przestawne
• Wykres przestawny
• Formularze

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie