Data rozpoczęcia szkolenia:

23.09.2019

Data zakończenia szkolenia:

23.09.2019

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu zwiększenie efektywności pracy w programie Microsoft Excel, dzięki sprawnej obsłudze arkuszy kalkulacyjnych, wykorzystaniu funkcji do przeprowadzania analiz, a także pracy z tabelami i wykresami.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów z omówieniem i analizą konkretnych przypadków, tzw. case study.

CELE SZKOLENIA: Przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek, wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z wykorzystaniem funkcji Excela w codziennej pracy – kładziemy nacisk na sposoby ułatwienia i przyśpieszenia najczęściej wykonywanych zadań. Uczestnicy szkolenia zwiększą efektywność pracy z danymi oraz będą potrafili obsługiwać popularne funkcje arkusza kalkulacyjnego, formatować dane, wykorzystywać formuły i funkcje przy wykonywaniu obliczeń, a także analizować uzyskane wyniki z wykorzystaniem tabel przestawnych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • oszczędność czasu poprzez realizuję powierzonych zadań łatwiej i szybciej,
 • zwiększenie kompetencji zawodowych i wydajności pracy z arkuszem kalkulacyjnym,
 • automatyzacja codziennej pracy w zadaniach opartych na danych,
 • umiejętność prawidłowego wprowadzania danych do arkusza, tworzenie i modyfikacja bazy i formularzy,
 • sprawne wykorzystanie podstawowych funkcji oraz dostosowanie arkuszy MS Excel do indywidualnych potrzeb.

ADRESACI SZKOLENIA

 • Pracownicy sekretariatu Zarządu Banku
 • Pracownicy działu analiz i kontroli, działu zarządzania ryzykiem
 • Pracownicy działu zarządzania zakupami i kontraktami, wsparcia i sprzedaży produktów, działu marketingu
 • Pracownicy działu finansów i rachunkowości

oraz innych działów wymagających stosowania programu Microsoft Excel

PROWADZENIE: Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wykładowca na studiach MBA dedykowanych dla Prezesów Banków Spółdzielczych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów bezpieczeństwa w Bankach Spółdzielczych oraz w biznesie. Prowadzi audyty w obszarze bezpieczeństwa informacji w zakresie spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Przeprowadza analizę ryzyka procesów przetwarzania danych osobowych. Opracowuje dla klientów wewnętrzne procedury, polityki oraz inne wymagane dokumenty

Plan szkolenia:

 1. Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym
 • Wstęp
 • Poruszanie się pomiędzy komórkami, arkuszami w skoroszycie
 • Prawidłowe wprowadzanie i edycja danych w arkuszach
 • Kopiowanie, przenoszenie i wypełnianie komórek – automatyzacja pracy – Znajdź / Zamień
 • Dostosowanie wyglądu arkuszy do własnych potrzeb
 1. Formatowanie zawartości komórek w MS Excel:
 • Zmiana kroju pisma, stylu, wielkość znaków
 • Rozmieszczanie danych w arkusza
 • Wypełnianie i obramowanie komórek
 • Zmiana wysokości wierszy i szerokości kolumn
 • Sortowanie, Grupy i Konspekt, Formatowanie Warunkowe,
 • Blokowanie i podział Okienek
 1. Operacje na danych:
 • Tworzenie i wprowadzanie formuł
 • Proste funkcje tj. suma, średnia, minimum, maximum, ile.liczb
 • Nadawanie formatu danym
 • sortowanie danych, filtrowanie danych
 • Graficzna prezentacja wyników w arkuszu
 • Tworzenie wykresów
 • Drukowanie
 1. Zaawansowane funkcje
 • Często używane wzory
 • Zabezpieczenie hasłem
 • Usuwanie duplikatów, sprawdzanie poprawności
 • Tabele przestawne
 • Wykres przestawny
 • Formularze

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie