Data rozpoczęcia szkolenia:

27.11.2019

Data zakończenia szkolenia:

27.11.2019

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia otrzymają kompleksową informację o możliwości finansowania innowacyjnych projektów, zarówno w ujęciu kompleksowym (łączenie produktów Kredyt technologiczny + Gwarancja Biznesmax), jak również w ujęciu pojedynczym dla ww. produktów.

ADRESACI: pracownicy działów kredytów

TRENER: starszy specjalista ds. systemu wdrażania, Zespół Systemu Realizacji i Procedury Odwoławczej Kredytu Technologicznego w Departamencie Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Plan szkolenia:

8.45 – 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 – 9.15 Rozpoczęcie szkolenia

9.15 – 10.00 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

10.00 – 10.15 Przerwa

10.15 – 11.15 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

11.15 – 11.30 Przerwa

11.30 – 12.30 Gwarancja Biznesmax PO IR

12.30 – 13.00 Obiad

13.00 – Konsultacje indywidualne

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie