Data rozpoczęcia szkolenia:

07.02.2020

Data zakończenia szkolenia:

07.02.2020

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • prezentacja funkcji oraz opcji programu, które bezpośrednio przełożą się na wzrost efektywności pracownika oraz jego możliwości w zakresie analizy danych
 • przedstawienie zarówno popularnych opcji i możliwości, jakie daje użytkownikowi program Microsoft Excel, jak i tych mniej znanych, których znajomość pozwala osiągnąć założone rezultaty prościej i szybciej,
 • w formie warsztatowej a każde z omówionych zagadnień zostanie zilustrowane przykładem,
 • prezentowane na szkoleniu przykłady są związane z bankowością, matematyką finansową, statystyką lub ekonometrią

W ramach szkolenia utworzone zostaną przez uczestników arkusze służące m.in do:

 • Oceny wniosku kredytowego
 • Analizy opłacalności kredytowanej inwestycji
 • Analizy wpływu zmian parametrów kredytu na harmonogram rat i koszt kredytu dla klienta
 • Analizy sytuacji ekonomicznej Banku wraz z testami warunków skrajnych

ADRESACI: Pracownicy Banków Spółdzielczych pracujących używających w swojej pracy arkuszy kalkulacyjnych

TRENER: absolwent kierunku Informatyka Szkoleniowiec z zakresu obsługi programu Excel na różnych poziomach zaawansowania. Twórca  modeli do analiz ryzyk bankowych, planu finansowego oraz analiz zarządczych dla podmiotów sektora bankowego .

Plan szkolenia:

 1. Funkcje  umożliwiające wyszukiwanie danych służące do obsługi arkuszy o budowie bazodanowej
 2. Funkcje zliczające i sumujące warunkowo umożliwiające tworzenie zestawień statystycznych
 3. Tworzenie oraz obsługa wykresów jedno i wieloseryjnych
 4. Zaznaczanie danych za pomocą Formatowania warunkowego
 5. Tworzenie wydruków
 6. Listy rozwijane oraz formanty formularzy (przyciski, suwaki) umożliwiające tworzenie arkuszy, w których zmiany wartości wprowadza się tylko za pomocą myszki
 7. Nakładanie ograniczeń na komórki, pozwalających na wprowadzanie jedynie ściśle określonych wartości
 8. Wykresy wieloseryjne, sterowane przyciskami umożliwiające szybką prezentację zależności, trendów, oraz manipulowanie danymi przedstawianymi na wykresie
 9. Regresja liniowa – jako podstawa do wyznaczania trendu w czasie oraz zależności między zmiennymi

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie