Data rozpoczęcia szkolenia:

23.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

23.03.2020

Opis szkolenia:

 CELE i KORZYŚCI ze SZKOLENIA:

Głównym założeniem szkolenia jest zaprezentowanie zasad z zakresu etycznego, rzetelnego i zgodnego z dobrymi praktykami rynkowymi działania banków, z naciskiem na działanie banków spółdzielczych.

  • Ukazanie banku spółdzielczego jako instytucji zaufania publicznego, która poprzez swoją działalność odgrywa znaczący wpływ na lokalne środowisko. Tym samym, ważne jest, aby działania banku nie naruszały nie tylko powszechnie przyjętych norm społecznych, ale również Dobrych Praktyk Bankowych akceptowanych przez ZBP.
  • Przybliżenie tych właśnie zasad, poprzez przedstawienie modelu poprawnego działania banku spółdzielczego w relacjach z klientami, w relacjach z partnerami biznesowymi oraz w relacjach wewnętrznych, pracowniczych, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia Rekomendacji Komisji Etyki Bankowej przy ZBP z kwietnia 2019r., która szczególny nacisk kładzie na obowiązek banków w zakresie cyklicznych szkoleń pracowników z zakresu etyki.

UCZESTNICY SZKOLENIA:  Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków spółdzielczych wszystkich szczebli, w tym kadry zarządzającej oraz wyższej kadry zarządzającej

PROWADZENIE: – Radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, w tym Banków Spółdzielczych. Wykładowca Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.  Współpracowała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie

Plan szkolenia:

1. Uwagi ogólne.
1.1. Normy prawne regulujące sposób działania banków.
1.2. Zasady Dobrej Praktyki Bankowej – Kodeks Etyki zaakceptowany przez ZBP.
1.3. Normy wewnętrzne banku regulujące jego działalność.
2. Postępowanie banku w stosunkach z klientami.
2.1. Dobre praktyki a obsługa klienta.
2.2. Dobre praktyki w zakresie udzielania kredytów.
2.3. Kwestia przerzucania na klienta ryzyka wynikającego z czynności bankowych.
2.4. Zasady postępowania ze skargami i reklamacjami klientów.
3. Jak układać wzajemne stosunki między bankami?
4. Relacje ze środowiskiem lokalnym.
5. Reklama produktów i usług bankowych nienaruszająca dobrych praktyk rynkowych.
6. Podstawowe zasady postępowania pracownika banku.
6.1. Pracownik banku w relacji z klientem.
6.2. Wzajemne relacje pracowników banku.
6.3. Pracownik v. pracodawca.
6.4. Naruszenie obowiązków pracowniczych i jego konsekwencje.
7. Identyfikacja konfliktów interesów i sposoby ich neutralizowania.
8. Banki spółdzielcze jako instytucje zaufania publicznego.
9. Dyskusja.

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 17 86 41 952
fax: 17 86 41 955
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie