Data rozpoczęcia szkolenia:

07.12.2019

Data zakończenia szkolenia:

07.12.2019

Opis szkolenia:

 CELE SZKOLENIA:

Głównym założeniem szkolenia jest zaprezentowanie zasad z zakresu etycznego, rzetelnego i zgodnego z dobrymi praktykami rynkowymi działania banków, z głównym naciskiem na działanie banków spółdzielczych. Szkolenie ma na celu ukazanie banku spółdzielczego jako instytucji zaufania publicznego, która poprzez swoją działalność odgrywa znaczący wpływ na lokalne środowisko. Tym samym, ważne jest, aby działania banku nie naruszały nie tylko powszechnie przyjętych norm społecznych, ale również Dobrych Praktyk Bankowych akceptowanych przez ZBP. Szkolenie ma na celu przybliżenie tych właśnie zasad , poprzez przedstawienie modelu poprawnego działania banku spółdzielczego w relacjach z klientami, w relacjach z partnerami biznesowymi oraz w relacjach wewnętrznych, pracowniczych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:  Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków spółdzielczych wszystkich szczebli, w tym kadry zarządzającej oraz wyższej kadry zarządzającej

PROWADZENIE: Radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, a w tym Banków Spółdzielczych.

Plan szkolenia:

1. Uwagi ogólne.
1.1. Normy prawne regulujące sposób działania banków.
1.2. Zasady Dobrej Praktyki Bankowej – Kodeks Etyki zaakceptowany przez ZBP.
1.3. Normy wewnętrzne banku regulujące jego działalność.
2. Postępowanie banku w stosunkach z klientami.
2.1. Dobre praktyki a obsługa klienta.
2.2. Dobre praktyki w zakresie udzielania kredytów.
2.3. Kwestia przerzucania na klienta ryzyka wynikającego z czynności bankowych.
2.4. Zasady postępowania ze skargami i reklamacjami klientów.
3. Jak układać wzajemne stosunki między bankami?
4. Relacje ze środowiskiem lokalnym.
5. Reklama produktów i usług bankowych nienaruszająca dobrych praktyk rynkowych.
6. Podstawowe zasady postępowania pracownika banku.
6.1. Pracownik banku w relacji z klientem.
6.2. Wzajemne relacje pracowników banku.
6.3. Pracownik v. pracodawca.
7. Banki spółdzielcze jako instytucje zaufania publicznego.
8. Dyskusja.

Adres i dane kontaktowe:

Filia w Lublinie

20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 1
Piotr Uliński – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 81 728 57 80
fax: 81 728 57 77
kom.: 797 308 502

Zapisz się na szkolenie