Data rozpoczęcia szkolenia:

25.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

25.03.2020

Opis szkolenia:

Budowanie pozytywnego wizerunku instytucji bankowej przekłada się na jej ocenę w oczach klientów, a także umożliwia budowanie długoterminowych relacji na linii klient – instytucja bankowa, opartych o podstawowe wartości moralne, takie jak uczciwość, rzetelność i transparentność.

Cele i korzyści ze szkolenia: 

– przekazanie uczestnikom wiedzy z obszaru kultury etycznej w banku, w oparciu m.in. o rekomendacje Związku Banków Polskich

– wyjaśnienie zagadnienia Misselling usług finansowych, a także procedur anonimowego zgłaszania nieprawidłowości, w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów oraz nowej dyrektywy o sygnalistach.

ADRESACI: Szkolenie prowadzone jest w formie prezentacji z dyskusją – proponujemy otwartą formę szkolenia, w celu uzyskania jak największej wartości dodanej dla uczestników.

TRENER: radca prawny, dyplomowany pracownik banku w ramach programu standaryzacji Związku Banków Polskich, wykładowca w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednym z instytucji finansowej.

Plan szkolenia:

1. Pojęcie i rola etyki w działania instytucji
2. Czy etyczne działania są opłacane, jakie korzyści przynosi instytucji postępowanie zgodnie z zasadami
3. Rola etyki w bankowości
4. Główne wyzwania etyczne w bankowości
5. Ogólne omówienie roli i zadań Kodeksu Etyki Bankowej Związku Banków Polskich
6. Relacje banków z klientami
7. Misselling usług finansowych
8. Relacje z pracownikami
9. Relacje pomiędzy bankami oraz innymi instytucjami finansowymi (konkurentami)
10. Relacje z partnerami biznesowymi
11. Relacje ze środowiskiem lokalnym
12. Zasady przetwarzania danych osobowych
13. Podstawowe zasady postępowania pracownika banku
14. Konflikty interesów
15. Anonimowe zgłaszania nieprawidłowości banku
• Ogólna procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości
• Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
• Zgłaszania nieprawidłowości w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii
16. Pytania uczestników szkolenia

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie