Data rozpoczęcia szkolenia:

21.10.2021

Data zakończenia szkolenia:

21.10.2021

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:
• Zapoznanie Uczestników z wymogami regulacyjnymi dotyczącymi Rozporządzenia BMR i ustawy o kredycie hipotecznym w zakresie stosowania wskaźników referencyjnych oraz oprocentowania.
• Wskazanie głównych ryzyk prawnych i ekonomicznych związanych z brakiem dostosowania do wymogów regulacji.

Korzyści ze szkolenia:
• Przygotowanie do opracowania i wdrożenia planów na wypadek istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.
• Przygotowanie do niezbędnych zmian w dokumentacji kredytowej w banku spółdzielczym.
Adresaci:
Zarządy banków spółdzielczych i kadra kierownicza banków spółdzielczych odpowiedzialna za zarzadzanie ryzykiem banku i ofertę produktową.

TRENER: TOMASZ MIRONCZUK – związany z bankowością od samego początku swojej kariery zawodowej. Pracę rozpoczynał w 1994 roku w Polskim Banku Rozwoju. Zarządzał obszarami skarbcowymi w BRE Banku jak również Banku BPH. Był członkiem zarządu PKO Banku Polskiego. Pełnił funkcje prezesa zarządu w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Polskiej Spółdzielczości. Specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem płynnością i ryzykiem stopy procentowej. Obecnie Prezes Zarządu Instytutu Rynku Finansowego, który uzyskał zgodę KNF na prowadzenie działalności jako administrator wskaźników referencyjnych stóp procentowych.

CENA: 440 zł/osoba

Plan szkolenia:

1. Wskaźniki referencyjne na polskim rynku finansowym. Główne wymogi Rozporządzenia BMR oraz ustawy o kredycie hipotecznym w zakresie wskaźników referencyjnych i sposobu oprocentowania kredytu.
2. Kluczowe wymogi Stanowisk UKNF w/s tak zwanych planów awaryjnych (wymów art. 28.2 BMR) (kwiecień 2021) oraz stosowania wskaźników referencyjnych (wrzesień 2021). Wymogi względem planów oraz umów. Praktyczne implikacje w/w Stanowisk.
3. Praktyczna konstrukcja planów na wypadek istotnej zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego.
4. Praktyczne aspekty opracowania planu na wypadek zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.
5. Ryzyka dotyczące dotychczasowych umów kredytowych.
6. Wypełnienie umów kredytowych zgodnie z wymogami BMR, Stanowisk UKNF oraz ustawy o kredycie hipotecznym. Podejście do nowego i starego portfela.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie