Data rozpoczęcia szkolenia:

04.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

04.10.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Uczestnicy po szkoleniu:

 • Zidentyfikują specyficzne cechy branży rolnej, w aspektach produkcyjnych i finansowych, dzięki czemu bank podejmie właściwe decyzje w zakresie kredytowania rolnika.
 • Efektywnie skomunikują się z klientem rolnikiem.
 • Zweryfikują informacje o gospodarstwie rolnym, które przełoży na analizę zdolności kredytowej (ilościową i jakościową).
 • Zbadają zdolność kredytową poprzez przygotowanie i analizę sprawozdań finansowych (rachunku wyników, plan przepływów finansowych i bilansu) na podstawie danych dostarczonych przez rolnika.

Korzyści ze szkolenia:

 • Prawidłowa weryfikacja dokumentów i oświadczeń rolnika, przekładająca się na zmniejszenie ryzyka nietrafionych kredytów.
 • Poprawa relacji z klientem rolnikiem.
 • Ograniczenie uwag nadzoru bankowego.
 • Zwiększona szybkość i efektywność analizy zdolności kredytowej dzięki wiedzy o tym skąd czerpać informacje o branży, cenach i normach rolniczych.

ADRESACI: Szkolenie jest adresowane dla pracowników, którzy zaczynają prace z klientem rolnikiem z komórek sprzedażowych, kredytowych i monitoringu.

TRENER: Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (mg inż. rolnictwa), studiów podyplomowych: MBA Poznań-Atlanta, bankowości oraz doradztwa bankowego, z Europejskim Certyfikatem Bankowca, Certyfikatami Specjalisty ds. Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, w zakresie zarządzania projektami; od 1996 r. pracownik SGB-Banku S.A. w pionach kredytowym, unijnym, produktów bankowych i procedur, z doświadczeniem praktycznym analityka kredytowego, decydenta i członka komitetu kredytowego. Autorka obowiązujących od 1998 r. procedur oceny zdolności kredytowej rolnika w SGB-Banku S.A.

 

Plan szkolenia:

 1. Specyfika i ryzyka branży rolnej;
 2. Działalność rolnicza – kto, na bazie, czego ją prowadzi;
 3. Produkcja roślinna – podstawowe pojęcia (rośliny jare i ozime, płodozmian), koszty bezpośrednie, analiza;
 4. Park maszynowy gospodarstwa
 5. Produkcja zwierzęca – stada zwierząt, rejestry, bazowe informacje nt. produkcji bydła, trzody, analiza produkcji, koszty bezpośrednie;
 6. Weryfikacja produkcji – normy i ceny;
 7. Otoczenie gospodarstwa rolnego – pomoc publiczna wynikająca ze Wspólnej Polityki Rolnej UE i jej konsekwencje;
 8. Dokumenty pozyskiwane od rolnika, przykłady szablonów Banku;
 9. Pełna ocena gospodarstwa – przygotowanie i analiza sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, przepływy gotówkowe);
 10. Ocena skrócona gospodarstwa;
 11. Podsumowanie.

 

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie