Data rozpoczęcia szkolenia:

24.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

24.03.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie informacji z zakresu egzekucji z nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji z nieruchomości rolnych. Formy postępowań egzekucyjnych oraz zakres uprawnień wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego.
 • Omówienie kluczowych elementów poszczególnych procedur egzekucyjnych z nieruchomości.
 • Prezentacja aktualnego orzecznictwa sądowego.

Korzyści ze szkolenia:

Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy działów windykacji

TRENER: radca prawny, wieloletni wykładowca WSB w Poznaniu, szkoleniowiec współpracujący z FRBS od wielu lat.

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji.
 2. Poszukiwanie majątku dłużnika – zasady i zakres uprawnień wierzyciela.
 3. Instytucja hipoteki przymusowej.
 4. Zajęcie nieruchomości.
 5. Zakres uprzywilejowania banku z tytułu posiadanej hipoteki.
 6. Majątek dłużnika podlegający zajęciu razem z nieruchomością.
 7. Zarząd nieruchomością w toku egzekucji – zasady odebrania zarządu dłużnikowi.
 8. Opis i oszacowanie nieruchomości – zakres uprawnień banku.
 9. Zaskarżenie opisu i oszacowania.
 10. Zasady sprzedaży nieruchomości częściami w toku postępowania egzekucyjnego.
 11. Warunki licytacji nieruchomości.
 12. Instytucja przybicia i zasady zapłaty ceny nabycia.
 13. Przysądzenie własności nieruchomości.
 14. Zakres praw ciążących na nieruchomości ulegających wygaśnięciu z chwilą egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości.
 15. Przejęcie nieruchomości przez bank po bezskutecznej licytacji.
 16. Uproszczona egzekucja z nieruchomości – zakres zastosowania.
 17. Podział sum uzyskanych w toku egzekucji z nieruchomości.
 18. Egzekucja z nieruchomości rolnych – szczególne zasady postępowania.
 19. Problematyka podatku VAT w trakcie egzekucji z nieruchomości.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie