Data rozpoczęcia szkolenia:

17.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

17.10.2019

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

  • Przedstawienie informacji z zakresu egzekucji z nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji z nieruchomości rolnych. Formy postępowań egzekucyjnych oraz zakres uprawnień wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego.
  • Omówienie kluczowych elementów poszczególnych procedur egzekucyjnych z nieruchomości.
  • Prezentacja aktualnego orzecznictwa sądowego.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

ADRESACI: Pracownicy działów windykacji

TRENER: radca prawny, wieloletni wykładowca WSB w Poznaniu, szkoleniowiec współpracujący z FRBS od wielu lat

Plan szkolenia:

1. Wniosek o wszczęcie egzekucji.
2. Poszukiwanie majątku dłużnika – zasady i zakres uprawnień wierzyciela.
3. Instytucja hipoteki przymusowej.
4. Zajęcie nieruchomości.
5. Zakres uprzywilejowania banku z tytułu posiadanej hipoteki.
6. Majątek dłużnika podlegający zajęciu razem z nieruchomością.
7. Zarząd nieruchomością w toku egzekucji – zasady odebrania zarządu dłużnikowi.
8. Opis i oszacowanie nieruchomości – zakres uprawnień banku.
9. Zaskarżenie opisu i oszacowania.
10. Zasady sprzedaży nieruchomości częściami w toku postępowania egzekucyjnego.
11. Warunki licytacji nieruchomości.
12. Instytucja przybicia i zasady zapłaty ceny nabycia.
13. Przysądzenie własności nieruchomości.
14. Zakres praw ciążących na nieruchomości ulegających wygaśnięciu z chwilą egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości.
15. Przejęcie nieruchomości przez bank po bezskutecznej licytacji.
16. Uproszczona egzekucja z nieruchomości – zakres zastosowania.
17. Podział sum uzyskanych w toku egzekucji z nieruchomości.
18. Egzekucja z nieruchomości rolnych – szczególne zasady postępowania.
19. Problematyka podatku VAT w trakcie egzekucji z nieruchomości.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie