Data rozpoczęcia szkolenia:

30.11.2019

Data zakończenia szkolenia:

30.11.2019

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

 1. Poznanie zasad prowadzenia  monitoringu ekspozycji kredytowych.
 2. Rozpoznawanie sygnałów wskazujących na utratę zdolności kredytowej.
 3. Poznanie metod monitorowania  ekspozycji kredytowych (podejście podmiotowe i przedmiotowe)
 4. Nabycie praktycznych umiejętności reakcji na sytuację klienta w trakcie okresu kredytowania.

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie kierowane jest do doradców/opiekunów klienta  i analityków kredytowych biorących udział w procesie kredytowym/ monitoringowym realizowanym w  banku

TRENER: doświadczony praktyk bankowy w obszarze identyfikacji  i zarządzania ryzykiem kredytowym, wieloletni pracownik Dep. Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Banku BPS S.A. Obecnie Naczelnik Wydziału Analiz Kredytowych w  BS należącym do GRUPY BPS

Plan szkolenia:

 1. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w procesie kredytowania – znaczenie właściwie prowadzonego monitoringu ekspozycji kredytowych dla ogólnego poziomu ryzyka banku (jakość portfela kredytowego a sytuacja banku).
 2. Poziomy monitorowania ryzyka kredytowego w Banku – znaczenie działań monitoringowych realizowanych dla pojedynczej ekspozycji kredytowej i dla całego portfela kredytowego.
 3. Przyczyny powstawania „złych” kredytów w trakcie procesu kredytowania.
 4. Sygnały ostrzegawcze pojawiające się w okresie kredytowania – ich ujawnianie jako efekt prawidłowo prowadzonego monitoringu ekspozycji kredytowych.
 5. Praktyczne zasady monitorowania kredytów wpływające na minimalizację ryzyka banku w trakcie okresu kredytowania.
 6. Źródła dostępu do informacji o kredytobiorcy wykorzystywane w monitoringu.
 7. Zakres monitoringu ze względu na przedmiot finansowania i  kredytowany podmiot; praktyczne elementy  monitoringu ekspozycji kredytowych przedsiębiorców.
 8. Monitoring ekspozycji kredytowych dotyczących „project finance” – realizowanych przez spółki celowe (projekty inwestycyjne / deweloperskie).
 9. Monitoring przyjętych prawnych zabezpieczeń ekspozycji kredytowych.
 10. Podstawowe zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i dokonywania przeglądów portfela kredytowego oraz aktualizacji poziomu rezerw celowych (w oparciu o szczegółowe przepisy RMF z dnia 16.12.2008 r. z późn. zm.),

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie