Data rozpoczęcia szkolenia:

01.07.2019

Data zakończenia szkolenia:

01.07.2019

Opis szkolenia:

Cele i korzyści szkolenia:

 • Poznanie/przypomnienie zasad prowadzenia monitoringu ekspozycji kredytowych.
 • Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać sygnały wskazujące na potencjalną utratę zdolności kredytowej.
 • Poznanie metody monitorowania ekspozycji kredytowych (podejście podmiotowe i przedmiotowe).
 • Nabycie praktycznych umiejętności reakcji na zmiany w sytuacji klienta w trakcie okresu kredytowania.

ADRESACI: Szkolenie kierowane do doradców/ opiekunów klienta  i analityków kredytowych biorących udział w procesie kredytowym/monitoringowym realizowanym w  banku

TRENER: doświadczony praktyk bankowy w obszarze identyfikacji i zarządzania ryzykiem kredytowym, wieloletni pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Banku BPS S.A., obecnie Naczelnik Wydziału Analiz Kredytowych w  BS należącym do GRUPY BPS.

Plan szkolenia:

 1. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w procesie kredytowania – znaczenie właściwie prowadzonego monitoringu ekspozycji kredytowych dla ogólnego poziomu ryzyka banku   (jakość portfela      kredytowego a sytuacja banku)
 2. Poziomy monitorowania ryzyka kredytowego w Banku – znaczenie działań monitoringowych   realizowanych dla pojedynczej ekspozycji kredytowej i dla całego portfela kredytowego.
 3. Przyczyny powstawania „złych” kredytów w trakcie procesu kredytowania
 4. Sygnały ostrzegawcze pojawiające się w okresie kredytowania – ich ujawnianie jako efekt prawidłowo prowadzonego   monitoringu ekspozycji kredytowych
 5. Praktyczne zasady monitorowania kredytów wpływające na minimalizację ryzyka banku w trakcie   okresu kredytowania.
 6. Źródła dostępu do informacji o kredytobiorcy wykorzystywane w monitoringu.
 7. Zakres monitoringu ze względu na przedmiot finansowania  i  kredytowany podmiot
 8. Monitoring przyjętych prawnych zabezpieczeń ekspozycji kredytowych.
 9. Praktyczne wskazówki do monitoringu przedsiębiorców o pełnej i uproszczonej sprawozdawczości, gospodarstw rolnych, osób fizycznych.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie