Data rozpoczęcia szkolenia:

10.06.2022

Data zakończenia szkolenia:

10.06.2022

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Omówienie zakresu dokumentacji cen transferowych oraz obowiązków sprawozdawczych za 2021 r.

Korzyści ze szkolenia:

Umiejętność sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych TPR-C za 2021 r.

ADRESACI:

 • Główni księgowi
 • Pracownicy działu księgowości
 • Pracownicy zaangażowani w proces sporządzania dokumentacji cen transferowych

TRENER: Julita WojtkowiakEkspert ds. Cen Transferowych i Podatków w Wydziale Podatków Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości Banku BPS S.A.

Cena: 480 zł/os brutto 

Plan szkolenia:

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 09.30

 • Przedłużenie terminów na złożenie informacji o cenach transferowych i oświadczenia
 • Ułatwienia obowiązujące w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii
 • Obowiązek sporządzanie dokumentacji cen transferowych, jeżeli w transakcję jest zaangażowany tzw. „podmiot rajowy”
 • Definicja podmiotów powiązanych
 • Definicja transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym
 • Wyłączenie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Szczególne rodzaje transakcji kontrolowanych: udzielenie kredytu, pożyczki, emisja obligacji, usługi o niskiej wartości dodanej, refaktury, w tym ustalenie wartości transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, zakres lokalnej dokumentacji cen transferowych dla wskazanych transakcji
 • Zasada ceny rynkowej, w tym metody weryfikacji ceny transferowej
 • Lokalna dokumentacja cen transferowych
 • Analiza porównawcza czy analiza zgodności
 • Wyłączenie z obowiązku sporządzania analizy cen transferowych
 • Obowiązki sprawozdawcze „z urzędu” oraz „na żądanie”
 • TPR, oświadczenie
 • Sankcje w przypadku niedopełnienia obowiązków sprawozdawczych
 • Zmiany w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych obowiązujące od 2022 r.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie  (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)