Data rozpoczęcia szkolenia:

01.07.2019

Data zakończenia szkolenia:

01.07.2019

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA: 

Szkolenie dotyczy zasad sporządzania dokumentacji cen transferowych według stanu prawnego obowiązującego od stycznia 2019 r., wprowadzonego Ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193) i ma na celu uaktualnienie wiedzy z zakresu CT .

UCZESTNICY SZKOLENIA:

 • Główni Księgowi, księgowi,
 • pracownicy działu finansowo-księgowego,
 • osoby zainteresowane tematyką cen transferowych, rozliczeniami pomiędzy podmiotami powiązanymi

TRENER:  Ekspert ds. Cen Transferowych i Podatków w Wydziale Podatków Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości Banku BPS S.A.

Plan szkolenia:

 1. Definicja powiązań występujących między podmiotami powiązanymi, w tym: nowe określenie „wywieranie znaczącego wpływu”.
 2. Definicja transakcji kontrolowanej.
 3. Zasada ceny rynkowej – metody weryfikacji ceny transferowej, zasady korekty cen transferowych, uproszczenia dotyczące możliwości dowiedzenie ceny rynkowej.
 4. Zasady ustalania wartości transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym oraz określenie progów transakcyjnych.
 5. Lokalna dokumentacja cen transferowych.
 6. Grupowa dokumentacja cen transferowych.
 7. Obowiązki sprawozdawcze.
 8. Sankcje w przypadku niedopełnienia obowiązków sprawozdawczych.
 9. Obowiązki raportowe dotyczące dokumentacji za 2018 r.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie