Data rozpoczęcia szkolenia:

18.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

18.10.2019

Opis szkolenia:

CELE ORAZ KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Proces efektywnego skompletowania dokumentacji wniosku kredytowego, a następnie jego rozpatrzenia przy maksymalnym wykorzystaniu wszystkich pozyskanych źródeł danych, w praktyce nastręcza młodym i mało doświadczonym pracownikom banków, wielu trudności. Prowadzą one do błędów i wzrostu ryzyka kredytowego.
Szkolenie oparte na doświadczeniach praktycznych i przykładach zapewnia:
– poznanie zestawu dokumentów, które w zależności od charakterystyki Klienta, powinny być dla Banku bazą źródłową do analizy,
– umiejętność szybkiego znajdowania w dokumentach najważniejszych danych, typowania danych do wyjaśnienia z klientem,
– poznanie przez początkujących doradców klienta oraz analityków kredytowych, zasad prostej i szybkiej analizy pionowej i poziomej RZiS oraz Bilansu, ułatwiających analizę wstępną, szybkie wnioskowanie z danych i prowadzenie pierwszych rozmów z Klientami,
– zdobycie/ugruntowanie syntetycznej wiedzy nt. najczęściej wykorzystywanych form prawnego zabezpieczenia transakcji kredytowych i dokumentowych źródeł danych do ich oceny.

ADRESACI:
Początkujący Pracownicy Banków Spółdzielczych zatrudnieni w obszarze Sprzedaży (doradcy klienta) oraz w obszarze Ryzyka Kredytowego (inspektorzy /analitycy kredytowi) – stawiający pierwsze kroki w bankowości lub na stanowiskach analitycznych, potrzebujący praktycznej wiedzy i wskazówek do wykorzystania w bieżącej pracy…

TRENER: doświadczony praktyk bankowy w obszarze identyfikacji i zarządzania ryzykiem kredytowym, wieloletni pracownik Dep. Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Banku BPS S.A. Obecnie Naczelnik Wydziału Analiz Kredytowych w BS należącym do GRUPY BPS.

Plan szkolenia:

I. Dobre praktyki w zakresie kompletowania dokumentacji kredytowej niezbędnej do przeprowadzenia analizy wniosku kredytowego – lista dokumentów wg głównych segmentów procesu oceny i charakterystyki Klienta.
II. Omówienie na przykładach głównych cech poszczególnych dokumentów, oraz wskazanie w ich treści źródła danych istotnych dla Banku w procesie analizy – „czytanie danych” :
– Dokumenty określające status prawny Klienta:
– Dokument dotyczące sytuacji ekonomiczno – finansowej
– Dokumenty do oceny prawnego zabezpieczenia kredytu
– Dokumenty do oceny inwestycji
– Kwestionariusz osobisty właściciela / wspólnika / poręczyciela / współmałżonka / rolnika /
– Informacje dodatkowe – Klient / Poręczyciel
– Dokumenty dotyczące podmiotów istotnie powiązanych
III. Dla początkujących doradców Klienta – szybka analiza pionowa i pozioma Rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu, jako element niezbędnego przygotowania do pierwszych rozmów / kontynuacji rozmów z potencjalnymi kredytobiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą.
IV. Dla początkujących analityków kredytowych – szybka analiza pionowa i pozioma Rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu, Przepływów finansowych, Wiarygodności kredytowej, jako element przyspieszający podjęcie decyzji o ewentualnej odmowie udzielenia kredytu, lub braku kontynuacji dalszego rozpatrywania złożonego wniosku kredytowego.
V. Charakterystyka najczęściej stosowanych form prawnego zabezpieczenia ekspozycji kredytowych – główne cechy, znaczenie dla oceny ryzyka, źródła danych.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie