Data rozpoczęcia szkolenia:

18.04.2020

Data zakończenia szkolenia:

18.04.2020

Opis szkolenia:

Cyberbezpieczeństwo to fundament funkcjonowania w dobie Internetu. Niesie ze sobą zagrożenia cyberprzestępczością, cyberterroryzmem i cyberwojną. Szkolenie skupia się na omówieniu aspektów związanych z ochroną przeciwko potencjalnej działalności cyberprzestępcę czyli cyberatakami, które mogą skutkować naruszeniem poufnych danych – w tym danych osobowych, środków finansowych czy też zakłócić ciągłość funkcji biznesowych.

Cele szkolenia:

  • Zwiększenie świadomości i wiedzy związanej z tematyką cyberbezpieczeństwa
  • Wyrobienie nawyku odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni w miejscu pracy.

Korzyści:

  • Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami związanymi z kwestiami cyberbezpieczeństwa
  • Świadome wdrażanie zasad cyberbezpieczeństwa w strukturach banku
  • Usystematyzowanie posiadanej i poszerzonej wiedzy przez Uczestników szkolenia

ADRESACI:

  • Inspektorzy Ochrony Danych (IOD)
  • Administratorzy Systemów Informatycznych (ASI)
  • Pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie infrastruktury informatycznej
  • Pracownicy zainteresowani kwestiami cyberbezpieczeństwa

PROWADZENIE: 

Inżynier systemowy, inżynier IT, ekspert technologiczny specjalizujący się w audytach dotyczących bezpieczeństwa fizycznego, cyberbezpieczeństwa, audytach podatności środowiska infrastruktury IT, testach penetracyjnych. Specjalnością jest analityka infrastruktury na styku proceduralnym i technologicznym.

Specjalizuje się w audytach technologii IT funkcjonujących w Bankach Spółdzielczych.

Plan szkolenia:

1. Wprowadzenie do tematyki oraz przedstawienie planu szkolenia.
• Ustawa o cyberbezpieczeństwie
2. Bezpieczeństwo fizyczne
• Omówienie kwestii związanych z wymogami bezpieczeństwa fizycznego w Bankach Spółdzielczych z uwzględnieniem specyfiki branży oraz przepisów branżowych.
3. Program bezpieczeństwa i dokumentacja
• Tworzenie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z regułami
• Edukowanie użytkowników końcowych
• Reagowanie na incydenty
4. Bezpieczeństwo urządzeń
• Infrastruktura serwerowa (MS Windows/ Linux)
• Punkty końcowe
• Odtwarzanie awaryjne
5. Infrastruktura
• Infrastruktura sieciowa
• Segmentacja logiczna i fizyczna
6. Bezpieczeństwo
• Zarządzanie hasłami i uwierzytelnianie wieloskładnikowe
• Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach
• Rozwój oprogramowania
• Systemy IDS i IPS
• Rejestrowanie i monitorowanie, okresowe kontrol

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 17 86 41 952
fax: 17 86 41 955
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie