Data rozpoczęcia szkolenia:

20.05.2019

Data zakończenia szkolenia:

20.05.2019

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • przekazanie wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem podatkowym transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Informacja o zmianach
  od roku 2019,
 • z uwagi na konieczność wdrożenia Dyrektywy MDR zostaną także  przedstawione wybrane elementy dotyczące raportowania schematów podatkowych,
 • znajomość aktualnego stanu prawnego i praktyk w zakresie cen transferowych,
 • umiejętność przygotowania dokumentacji cen transferowych oraz identyfikacji ryzyk podatkowych związanych z rozliczeniami pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • informacja o zmianach w ustawach związanych z cenami transferowymi począwszy od roku 2019,
 • uzyskanie informacji dotyczących wymogów raportowania schematów podatkowych.

 

ADRESACI: 

 • pracownicy działu finansowo-księgowego,
 • prawnicy,
 • osoby specjalizujące się w opracowywaniu dokumentacji podatkowej,
 • osoby zainteresowane tematyką cen transferowych, rozliczeniami pomiędzy spółkami powiązanymi

TRENER: absolwentka SGH, trener z ponad 20- letnią praktyką w instytucjach finansowych w tym w KNF i bankowości, specjalista ds. rachunkowości, księgowości i controllingu, od 16 lat wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych, opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym.

Plan szkolenia:

1. Identyfikacja obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017 i od 2019 r.
2. Identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu.
3. Identyfikacja podmiotów powiązanych i rodzajów powiązań: rodzaje powiązań; identyfikacja podmiotów powiązanych; zasada ceny rynkowej i jej implikacje.
4. Identyfikacja podmiotów powiązanych i rodzajów powiązań:
• 3-stopniowa dokumentacja;
• CIT-TP vs TP-R , obowiązki związane z międzynarodową wymianą informacji podatkowych;
• oświadczenie o przygotowaniu kompletnej dokumentacji;
• terminy na sporządzenie poszczególnych elementów dokumentacji;
• sankcje za niedotrzymanie obowiązków.
5. Dokumentacja lokalna – informacja ogólna: określenie progów transakcyjnych, transakcje
i inne zdarzenia objęte obowiązkiem dokumentacyjnym, grupowanie transakcji w świetle interpretacji MF, elementy dokumentacji lokalnej, obowiązek weryfikacji rynkowego charakteru cen.
6. Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej:
• porównanie elementów dokumentacji sporządzanej na zasadach od 1 stycznia 2017 r. z aktualnymi wymogami tj. 2019,
• zawartość poszczególnych elementów dokumentacji:
– opis transakcji – rodzaj, przedmiot transakcji,
– dane finansowe, określenie wartości transakcji dla potrzeb dokumentacji,
– opis przebiegu transakcji a analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podatnika,
– analiza danych porównawczych,
– opis podatnika, przedstawienie stron transakcji w dokumentacji,
– przedstawienie otoczenia konkurencyjnego podatnika,
– rola strategii gospodarczej w dokumentacji podatkowej,
– wymagane dokumenty i załączniki,
• wykorzystanie wzorów dokumentacji,
• dokumentacje lokalne dla wielu stron transakcji.
7. Szczegółowa informacja o zmianach w ustawach związanych z cenami transferowymi począwszy od roku 2019:
• Nowa definicja podmiotów powiązanych
• Nowe progi dokumentacyjne
• Nowe zwolnienia dokumentacyjne
• Uszczegółowienie przepisów dotyczących wartości transakcji
• Nowe zasady raportowania formularz TP-R
• Uproszczone zasady rozliczeń
• Terminy sporządzenia
• Zasada rynkowa
• Korekty cen transakcji kontrolowanych
• Dokumentacja podatkowa
• Zmiana sankcji
8. Raportowanie schematów podatkowych:
• Cel wprowadzenia przepisów, akty prawne, sankcje, terminy
• Podmioty zobowiązane do raportowania i ich rola w procesie
• Przedmiot raportowania
• Raportowane, schematy krajowe
• Konsekwencje dla banków spółdzielczych

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie