Data rozpoczęcia szkolenia:

09.12.2019

Data zakończenia szkolenia:

09.12.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające na ocenę zdolności kredytowej  przedsiębiorcy:

  • Zinterpretuje ryzyko klienta w oparciu o wyliczone wskaźniki.
  • Zinterpretuje arkusz AOEF przy udzielaniu kredytów i w monitoringu.

Korzyści ze szkolenia:

  • ograniczenie ryzyka kredytowego banku,
  • unikanie błędów związanych z analizą wniosków kredytowych,
  • dostosowanie analizy do wymogów proceduralnych

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie jest adresowane dla pracowników, którzy uczestniczą w procesie kredytowym w bankach spółdzielczych.

TRENER:wieloletni dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego SGB Bank, doświadczony wykładowca, stale współpracujący z FRBS.

Plan szkolenia:

1. Analiza płynności -struktura bilansu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

2. Zawartość informacyjna przepływów pieniężnych:
a. obszar działalności operacyjnej
b. obszar działalności inwestycyjnej
c. obszar działalności finansowej

3. Analiza wskaźnikowa – sposób wyliczania wskaźników i ocena merytoryczna
wskaźników:
a. struktury
b. płynności i sprawności zarządzania
c. rentowności i zyskowności
d. zadłużenia

4. O czym mówią wskaźniki , jak ocenić ich poziom i ich wpływ na ryzyko klienta

5. Badanie kondycji finansowej przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej – interpretacja
wskaźników – przykłady

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie