Data rozpoczęcia szkolenia:

14.06.2019

Data zakończenia szkolenia:

14.06.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające na ocenę zdolności kredytowej małego przedsiębiorcy, w tym:

 • Objaśni podstawy prawne działalności gospodarczej i zbierze odpowiednią dokumentację podatkową firmy na uproszczonej księgowości.
 • Oceni sprawozdania finansowe (w tym bilans, rachunek zysków i strat).
 • Zinterpretuje ryzyko klienta w oparciu o wyliczone wskaźniki.
 • Obsłuży i zinterpretuje arkusz AOEF małego przedsiębiorcy

Korzyści ze szkolenia:

 • ograniczenie ryzyka kredytowego banku,
 • pozyskanie nowych i utrzymanie istniejących klientów banku,
 • unikanie błędów związanych z analizą wniosków kredytowych,
 • dbałość o wizerunek banku.

ADRESACI: Szkolenie jest adresowane dla pracowników, którzy uczestniczą w procesie kredytowym w bankach spółdzielczych.TRENER: wieloletni dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego SGB Bank, doświadczony wykładowca, stale współpracujący z FRBS.

Plan szkolenia:

 1. Podstawy prawne działalności gospodarczej i dokumentacja podatkowa małych firm.
 • Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy.
 • Kryteria wyodrębniania małych firm i podział klientów wg statusu prawnego.
 • Źródła informacji o małych i średnich firmach.
 • Formy stosowanych rozliczeń podatkowych.
 1. Analiza bilansu: podstawowe pozycje, zasady budowy bilansu małego przedsiębiorcy, ryzyka wynikające ze struktury, zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.
 2. Analiza rachunku zysków i strat: podstawowe pozycje – uproszczona forma rachunku, ocena efektywności gospodarowania firmy, ryzyka wynikające z analizy efektywności gospodarowania.
 3. Ocena poziomu konsumpcji.
 4. Analiza uproszczonej formy rachunku przepływów pieniężnych.
 5. Wskaźniki pozwalające ocenić zdolność kredytową.
 6. Analiza arkusza AOEF małego przedsiębiorcy.
 7. Raport kredytowy – elementy niezbędne do oceny zdolności kredytowej- zdolność do spłaty wyliczanie i interpretacja.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie