Data rozpoczęcia szkolenia:

13.12.2019

Data zakończenia szkolenia:

13.12.2019

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

  • Przedstawienie sposobu analizy ryzyka rynkowego, jego głównych składowych oraz najnowszych zmian przepisów w tym zakresie (wytyczne EBA dot. IRRBB).
  • Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat ryzyka rynkowego: jego składowych, cech i konsekwencji.

ADRESACI: Szkolenie jest adresowane do pracowników, którzy uczestniczą w procesie kredytowym w bankach spółdzielczych.

TRENER: Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, posiadający doświadczenie w pracy w Bankowości Spółdzielczej. Prowadzący szkolenia z obszaru zarządzania ryzykiem oraz obsługi arkuszy Excel oraz wykłady na studiach podyplomowych dot. metod analizy matematycznej.  Współautor narzędzi z zakresu zarządzania ryzykiem rynkowym, analizy ekonomicznej i planowania finansowego.

 

Plan szkolenia:

1. Ryzyko stopy procentowej w księdze Bankowej
a) analiza wskaźnikowa;
b) analiza luki;
c) rodzaje ryzyka stopy procentowej;
d) zmiana wyniku odsetkowego:
• ryzyko bazowe;
• ryzyko krzywej dochodowości;
• ryzyko opcji klienta.
f) zmiana wartości ekonomicznej kapitału EVE (EBA);
g) testy warunków skrajnych;
h) szacowanie kapitału wewnętrznego.
2. Ryzyko walutowe.
3. Pozostałe elementy ryzyka rynkowego:
a) ryzyko stopy procentowej księgi handlowej;
b) ryzyko papierów wartościowych;
c) ryzyko cen instrumentów pochodnych;
d) ryzyko cen surowców;
e) sposoby obliczania VaR (Value at Risk).

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie