Data rozpoczęcia szkolenia:

24.04.2020

Data zakończenia szkolenia:

24.04.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:
– Analiza konieczności przeprowadzenia oceny skutków dla przetwarzania danych osobowych
– Praktyczna wiedza z zakresu przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)

Korzyści ze szkolenia:
Podczas szkolenia każdy IOD zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu:
– zasad klasyfikacji zasobów służących do przetwarzania danych osobowych
– stosowania podejścia opartego na ryzyku w stosunku do czynności przetwarzania danych osobowych
które operacje przetwarzania wiążą się z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
– dokumentowania przeprowadzanych czynności (zgodnie z zasadą rozliczalności)
– szacowania ryzyka i przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych.

ADRESACI:

  • Inspektorzy Ochrony Danych
  • kandydaci na stanowisko IOD-a.

PROWADZENIE: Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013. Absolwentka Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – na kierunku Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów bezpieczeństwa w Bankach Spółdzielczych oraz w biznesie. Ukończyła kierunkowe kursy związane z ochroną danych osobowych Kurs ABI poziom zaawansowany, Kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Kurs z zakresu Analizy Ryzyk

Plan szkolenia:

  1. Podstawy inwentaryzacji procesów przetwarzania
  2. Czym jest ocena skutków dla ochrony danych (DPIA), co obejmuje?
  3. Kiedy należy ją przeprowadzać?
  4. Konsultacje z UODO, kiedy należy je przeprowadzać?
  5. Rola Inspektora Ochrony Danych i pozostałych komórek organizacyjnych w ocenie skutków dla ochrony danych
  6. Omówienie aktualnych wytycznych dotyczących prowadzenia DPIA
  7. Przygotowanie oceny skutków dla ochrony danych dla wybranych procesów

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

MIEJSCE SZKOLENIA:

BIAŁYSTOK –  Hotel „Leśny”, ul. Al.J.Pawła II  77

Zapisz się na szkolenie