Data rozpoczęcia szkolenia:

29.11.2023

Data zakończenia szkolenia:

29.11.2023
30.11.2023

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  1. Prawidłowej identyfikacji dokumentacji kredytowej podmiotów gospodarczych w zależności formy prawnej.
  2. Prawidłowego uwzględnienia przepisów prawnych istotnych z punktu widzenia oceny zdolności kredytowej.
  3. Weryfikacji i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych
  4. Oceny adekwatności zabezpieczeń przyjmowanych przez bank.
  5. Identyfikacji czynników ryzyka kredytowego.

ADRESACI: Szkolenie dedykowane dla osób rozpoczynających pracę w działach kredytowych, w tym analityków kredytowych oraz doradców kredytowych.

FORMA SZKOLENIA:
Szkolenie stacjonarne prowadzone jest w formie prezentacji oraz zajęć warsztatowych w kilku modułach.
Warsztat komputerowy, z wykorzystaniem arkuszy Excel,
Uczestnicy mają możliwość aktywnie uczestniczyć w szkoleniu, zadawać pytania oraz na przykładach poszerzyć wiedzę.

PROWADZĄCY: JAKUB MARKIEWICZ – rzeczoznawca majątkowy, analityk finansowy, wykładowca akademicki WSB Toruń w zakresie analizy finansowej i  bankowości, wieloletni pracownik sektora bankowego (w tym 8 lat w banku spółdzielczym) w zakresie analiz kredytowych, oceny zabezpieczeń, monitoringu oraz restrukturyzacji kredytobiorców.

Cena: 680 zł/os brutto

Plan szkolenia:

I DZIEŃ – cześć teoretyczna
1. Ryzyko kredytowe i jego istota w procesie oceny zdolności kredytowej.
2. Regulacje prawne, które należy uwzględniać w procesie oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych.
3. Jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółki prawa handlowego oraz rolnik indywidualny – zagadnienia prawne istotne z punku widzenia oceny zdolności kredytowej.
4. Dokumentacja kredytowa oraz jej prawidłowa weryfikacja, w zależności od formy prawnej kredytobiorcy.
5. Inspekcja kredytowa i jej rola w procesie kredytowym.
6. Metody oceny zdolności kredytowej
7. Analiza finansowa kredytobiorcy:
a) Sprawozdania finansowe – rolnik, pełna księgowość, uproszczona księgowość;
b) Czytanie i analiza sprawozdań finansowych;
c) Wyliczanie i interpretacja istotnych wskaźników finansowych;
d) Ocena prognoz finansowych;
e) Ocena efektywności inwestycji
8. Zabezpieczenia kredytów: rodzaje zabezpieczeń ich wycena i ocena pod kątem zdolności windykacyjnej.
9. Strukturyzacja transakcji kredytowej.

II DZIEŃ – część praktyczna – praca przy komputerze na arkuszach analitycznych
1. Analiza wniosku kredytowego rolnika indywidualnego:
– ocena i interpretacja wyników finansowych;
– analiza prognoz finansowych;
– ocena zabezpieczeń;
– ustalanie warunków ograniczających ryzyko kredytowej.
2. Analiza wniosku o kredyt inwestycyjny oraz obrotowy podmiotu prowadzącego uproszczoną i pełną księgowość:
– analiza i interpretacja wskaźnikowa
– ocena prognoz finansowych;
– ocena efektywności inwestycji;
– ustalanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy;
– ocena i wycena zabezpieczeń;
– strukturyzacja transakcji.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8 A
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie    (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)