Data rozpoczęcia szkolenia:

14.10.2022

Data zakończenia szkolenia:

14.10.2022

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Przygotowanie pracowników banku do oceny ryzyka finansowego podmiotów prowadzących uproszczoną księgowość – książka przychodów i rozchodów, karta podatkowa oraz ryczałt (nie dotyczy rolników).

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

  • Ograniczanie ryzyka kredytowego poprzez dokonanie prawidłowej oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej klienta.
  • Poprawa relacji biznesowych z klientem poprzez odpowiednie dopasowanie produktów kredytowych do prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Przygotowanie się do audytu banku pod kątem prawidłowo dokonanej oceny zdolności kredytowej
  • Zapewnienie bezpieczeństwa portfela kredytowego, przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnych relacji z klientem.

 Adresaci: Szkolenie przeznaczone dla pracowników banków zajmujących się oceną wniosków kredytowych podmiotów gospodarczych, doradców klientów zajmujących się pozyskaniem i utrzymaniem relacji biznesowych z klientem oraz osób tworzących regulacje kredytowe.

PROWADZĄCA: JOLANTA GNIATKOWSKA – doświadczony wykładowca w zakresie szkoleń kredytowych dla pracowników Banków Spółdzielczych oraz banków komercyjnych.

CENA: 460 zł/os brutto 

Plan szkolenia:

godziny realizacji: 9:00-15:00

1. Definicja podmiotu gospodarczego (klienta instytucjonalnego).
2. Określenie przedmiotu finansowania
3. Rodzaje produktów kredytowych ( podstawowe cechy, różnice pomiędzy produktami, dopasowanie do potrzeb klienta).
4. Jak prawidłowo określić zaangażowanie kredytowe podmiotów gospodarczych. Dlaczego jest to ważne dla banku i decydenta ?
5. Formy prawne działalności gospodarczej.
6. Formy prowadzenia ewidencji księgowej. Czym różni się uproszczona księgowość od pełnej księgowości.
7. Które podmioty mogą prowadzić kartę podatkową, ryczałt oraz książkę przychodów i rozchodów.
8. Ewidencja zdarzeń gospodarczych w Książce Przychodów i Rozchodów.
9. Wpływ remanentu zapasów na wynik finansowy.
10. Ewidencja VAT.
11. Wyliczanie kapitału obrotowego i zapotrzebowania na kapitał obrotowy (różnice i wpływ na ryzyko klienta).
12. Wyliczanie podstawowych wskaźników finansowych wykorzystywanych przy ocenie zdolności kredytowej.
13. Szczegółowe omówienie oraz analiza:
a) Rachunku zysków i strat
b) Elementów bilansu
c) Wskaźników finansowych (rentowności, płynności, rotacji oraz wskaźników wspomagania finansowego).

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie    (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)