Data rozpoczęcia szkolenia:

13.06.2019

Data zakończenia szkolenia:

13.06.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

  • Przygotowanie pracownika zespołu kredytowego do samodzielnej analizy kredytowej klienta instytucjonalnego.
  • Nauka interpretacji ryzyka klienta w oparciu o wyliczone wskaźniki.

Korzyści ze szkolenia:

  • Po zakończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:
  • Przeprowadzać analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy,
  • Oceniać rynek i warunki, w jakich działa kredytobiorca,
  • Identyfikować obszary wymagające pogłębionej analizy prawnej bądź technicznej,
  • Interpretować wyniki przeprowadzanych analiz,

ADRESACI: Pracownicy prowadzący obsługę klienta instytucjonalnego zaznajomieni z podstawową analizą kredytową

TRENER: wieloletni dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego SGB Bank, doświadczony wykładowca, stale współpracujący z FRBS.

Plan szkolenia:

1. Działalność gospodarcza przedsiębiorców:
• forma prawna i zakres odpowiedzialności za zobowiązania,
2. Elementy sprawozdania finansowego – pełna sprawozdawczość
• bilans
• rachunek strat i zysków
• przepływy pieniężne
3. Analiza płynności firmy
• struktura bilansu
• wskaźniki finansowe w tym płynności
• przepływy gotówki
• zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
4. Analiza ekonomiczno-finansowa –przepływów pieniężnych
• weryfikacja dokumentów finansowych,
• metoda 8 przypadków jako narzędzie analityczne
• analiza wskaźnikowa przepływów pieniężnych
• zdolność do spłaty.
5. Analiza transakcji:
• weryfikacja dokumentów związanych z przedmiotem kredytowania,
• analiza celowości transakcji,
• analiza branży.
6. Przykład analizy finansowej na podstawie arkusza oceny finansowej

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie