Data rozpoczęcia szkolenia:

20.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

20.03.2020

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

  1. Zapoznanie uczestników z ryzykiem kredytowym przy finansowaniu działalności firm o niepełnej sprawozdawczości finansowej.
  2. Rozpoznawanie ryzyk finansowych i pozafinansowych małych firm oraz zakres potrzebnej informacji ekonomicznej i finansowej.
  3. Nabycie praktycznych umiejętności analizy finansowej małej firmy.

Uczestnicy szkolenia:

Kierowane do doradców/opiekunów i analityków kredytowych obsługujących podmioty gospodarcze nie prowadzących pełnej sprawozdawczości finansowej.

TRENER: praktyk bankowy, specjalista z zakresu zarządzania ryzykami w bankach spółdzielczych. doradca w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem, z FRBS współpracuje od 13 lat.

Plan szkolenia:

1. Ocena ekonomiczna podmiotu nie prowadzącego pełnej sprawozdawczości finansowej.
1.1. Staż przedsiębiorcy.
1.2. Ocena właściciela/li.
1.3. Majątek osobisty właściciela.
1.4. Branża, rynek, produkty firmy.
1.5. Portfel odbiorców i dostawcy.
1.6. Majątek trwały.
2. Regulacje podatkowe małych firm i obowiązki prowadzenie ewidencji rachunkowej.
2.1. Księga przychodów i rozchodów.
2.2. Ryczałt.
3. Ocena finansowa – zasady budowy planów finansowych małych firm.
3.1. Rachunek zysków i strat małej firmy.
3.2. Bilans firmy.
3.3. Przepływy pieniężne (sytuacje w jakich wykorzystuje się rachunek przepływów pieniężnych).
4. Formaty wniosków kredytowych w zakresie danych do rachunku zysków i strat oraz bilansu.
5. Weryfikacja danych przedstawianych przez przedsiębiorcę.
6. Wykorzystanie podstawowych wskaźników ekonomicznych dostosowanych do wielkości firmy i posiadanego zakresu informacji finansowej
7. Weryfikacja potrzeb kredytowych.
8. Zasady doboru prawnych form zabezpieczenia spłaty kredytu.
9. Wnioski wynikające z oceny ryzyka kredytowego do monitoringu sytuacji finansowo – ekonomicznej przedsiębiorcy.
10. Praktyczne przykłady oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorców ubiegających się o kredyt.

Adres i dane kontaktowe:

Filia w Lublinie

20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 1
Piotr Uliński – Koordynator ds. szkoleń
kom.: 797 308 502

Zapisz się na szkolenie