Data rozpoczęcia szkolenia:

04.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

04.10.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

  • Szkolenie poświęcone jest praktycznym sposobom wykorzystania Systemu AMRON w banku w kontekście wypełniania wymogów nadzorczych.
  • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków, którzy uczestniczyli już w szkoleniu I stopnia i posiadają praktyczne doświadczenie w korzystaniu z Systemu AMRON.
  • Podczas szkolenia omówiony zostanie cały proces pracy z kredytem hipotecznym, od etapu rozpatrywania wniosku kredytowego, przez obsługę kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej, zarządzania ryzykiem kredytowym, aż po postępowanie egzekucyjne.
  • Szkolenie kończy się testem teoretycznym – pozytywny wynik postępowania egzaminacyjnego jest jednym z wymogów formalnych uzyskania Certyfikatu i wpisania na listę certyfikowanych użytkowników Systemu AMRON.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone dla Użytkowników z sektora bankowego, oraz rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami i osób zainteresowanych – Użytkowników Systemu.

WAŻNE: UCZESTNIKAMI SZKOLENIA MOGĄ BYĆ WYŁACZNIE PRACOWNICY PODMIOTU, KTÓRY MA STATUS UCZESTNIKA SYSTEMU AMRON NA MOCY UMOWY ZE ZWIĄZKIEM BANKÓW POLSKICH

TRENER: Szkolenia prowadzone są przez pracowników Centrum AMRON, na co dzień zaangażowanych w obsługę Użytkowników oraz rozwój Systemu

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

I. WPROWADZENIE – CZĘŚĆ RYNKOWA
1.Rynek kredytów hipotecznych w Polsce –tendencje, rozwój, relacje pomiędzy rynkiem kredytów i rynkiem nieruchomości
2.Znaczenie wiarygodnej informacji o wartości nieruchomości, wartość nieruchomości w działalności bankowej
3.Wartość a cena nieruchomości
4.Źródła informacji o wartościach nieruchomości, w tym bazy danych o nieruchomościach, znaczenie wiarygodnej informacji o wartości nieruchomości

II. REKOMENDACJE NADZORU BANKOWEGO DOTYCZĄCE KREDYTOWANIA HIPOTECZNEGO
1.Rekomendacja J –geneza, cele baz danych wg Rekomendacji z roku 2000oraz nowelizacja z roku 2012, w szczególności zakres gromadzonych danych i opis nieruchomości; Informacje dostępne na rynku a standard AMRON
2.Rekomendacja S –obowiązek oceny wartości nieruchomości jako proces ciągły, weryfikacja wyceny nieruchomości, pojęcie i rola niezależnego rzeczoznawcy(Uchwała KNF Nr 76/2010)
3.Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

III. WYKORZYSTANIE OPERATU SZACUNKOWEGO DLA POTRZEB BANKU
1.Standard zawodowy rzeczoznawcy „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”
2.Weryfikacja wartości nieruchomości określonej w operacie na potrzeby zabezpieczenia bankowego
3.Wykorzystanie informacji zgromadzonych w operacie szacunkowym

IV. WYKORZYSTANIE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AMRON NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH PRACY W KREDYTEM
1.Działalność doradcza na rzecz klienta przed złożeniem wniosku o kredyt
2.Rozpatrywaniewniosku kredytowego i decyzja kredytowa 3.Obsługakredytu w trakcie trwania umowy kredytowej–zmiany warunków umowy, monitorowanie wartości zabezpieczeń
4.Zarządzania ryzykiem kredytowym–monitorowanie LtV, monitorowanie rynku nieruchomości i wartości portfela zabezpieczeń m.in. z wykorzystaniem metod statystycznych, ustanawianie rezerw celowych
5.Postępowanie egzekucyjne –określenie aktualnej wartości zabezpieczenia

V. TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ I PREZENTACJA WYNIKÓW TESTU

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie