Data rozpoczęcia szkolenia:

05.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

05.03.2020

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • Poznać zasady nadzoru nad zarządzaniem wszystkimi rodzajami istotnego ryzyka działalności Banku, zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa, a także dobrymi praktykami
 • Uzyskać kompetencje teoretyczne związane z nadzorem i zarządzaniem ryzykiem niezbędne do oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organów lub osób kluczowych, a także kandydatów i osób będących kadrą rezerwową banku zgodnie z nowymi przepisami
 • Rozpoznać obszary wymagające szczególnego ujęcia w planach Banku, analizie luki, BION, harmonogramach dostosowawczych i przeglądach zarządczych
 • Uzyskać przykłady regulacji wewnętrznych oraz sprawozdań

KORZYŚCI ze SZKOLENIA:

 • Uzyskanie wiedzy o realizacji zadań związanych ze swoim stanowiskiem pracy
 • Uzyskanie kompetencji teoretycznych ułatwiających ocenę kwalifikacji przez władze nadzorcze lub audyt wewnętrzny

ADRESACI: 

 • Prezesi Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym
 • Członkowie Zarządu zarządzający ryzykiem
 • Kierownicy lub koordynatorzy komórek ds. ryzyka
 • Kierownicy lub koordynatorzy komórek ds. zgodności

Wymagania dla uczestników:

 1. Ogólna znajomość przepisów w zakresie zarządzania ryzykiem w banku, w tym: Uchwał KNF, Rekomendacji KNF, Metodyki BION w 2019 roku
 2. Wskazane zapoznanie się zapisami Ustawy Prawo bankowe, Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, Ustawy o BFG oraz rozporządzenia 575/2013 (CRR) innych aktów wykonawczych dotyczących CRD IV, umową Systemu Ochrony, Rekomendacjami KNF
 3. Ogólna znajomość praktyki działania banku spółdzielczego

TRENER: pracownik Banku Spółdzielczego, Dyplomowany Pracownik Bankowy, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej, współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego. Wykładowca w zakresie ryzyka i audytu wewnętrznego, współpracownik instytucji edukacyjnych szkolących pracowników Banków Spółdzielczych na terenie całego kraju. Wykładowca Studiów Podyplomowych w zakresie zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego w banku Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego. Certyfikowany Compliance Oficer – stowarzyszenie Compliance Polska.

Plan szkolenia:

Zjazd 3 ( 5 marca 2020 )
8. Ryzyko operacyjne (RO)
1) Identyfikacja ryzyka – rodzaje czynników wewnętrznych i zewnętrznych
2) Metody pomiaru ryzyka operacyjnego – mapa ryzyka, samoocena, analizy scenariuszy, KRI
3) Zasady wyznaczania KRI
4) Testy warunków skrajnych RO
9. RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych
1) Dokumentacja systemu przetwarzania, polityki bezpieczeństwa
2) Powiązanie między obowiązkami RODO, a Rekomendacją D KNF
3) Ocena ryzyka przetwarzania danych osobowych
4) Ocena skutków dla przetwarzania (DPIA)
5) Naruszenia ochrony danych osobowych – analiza ryzyka, zgłaszanie do PUODO
10. Zarządzanie kapitałowe (ZK) i proces ICAAP, ryzyko dźwigni (RNDF)
1) Zarządzenie kapitałowe – powiązanie ze strategią, strategią ryzyka, planem finansowym
2) Identyfikacja ryzyka istotnego: kryteria, uzasadnianie
3) Plany kapitałowe i alokacja kapitału na ryzyko
4) Wyznaczanie wymogów: kapitałowych, bufora, MREL (ustawa o BFG)
5) Limity i wskaźniki kapitałowe ZK- uzasadnianie
5) Awaryjne plany kapitałowe
6) Kapitałowe testy warunków skrajnych

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie