Data rozpoczęcia szkolenia:

03.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

03.10.2019
04.10.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Poznanie zasad teoretycznych oraz praktycznych prawidłowego naliczania list płac ,obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyliczanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych jak i prawidłowego potrącania z wynagrodzeń.

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących w zajmowaniu  się problematyką płacową, jak i dla osób które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

TRENER: wykładowca, trener, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi ze szkoleniami z zakresu  prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PFRON. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym

Plan szkolenia:

I.WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I ZASADY JEGO USTALANIA
a) Istota wynagrodzenia za pracę i jego elementy składowe
b) Ochrona wynagrodzenia za pracę
c) Skala podatkowa od 2019 r.
d) Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP
e) Ograniczenie składek ZUS 2019
f) Koszty uzyskania przychodów w 2019 roku
g) Wynagrodzenie minimalne- co to jest h) Ustalanie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia – jakie są tego zasady
i) Terminy wypłaty wynagrodzeń a regulamin wynagradzania- na co należy zwrócić uwagę
j) Ustalanie przychodu pracownika – co to jest przychód pracowni

1.TEORIA I PRAKTYKA CZYLI JAK WYLICZĆ WYNAGRODZENIA – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
a) Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto-netto; ćwiczenia praktyczne
 Ustalenie kwoty brutto
 wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
 wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne
 ustalenie zaliczki na podatek dochodowy
b) Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (urlop bezpłatny, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie miesiąca itp.)
c) Wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
d) Wyliczenie wynagrodzenia – Zmiana etatu w trakcie miesiąca
e) Wyliczenie wynagrodzenia – Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca
f) Wynagrodzenie za nadgodziny – zasady wyliczania
g) Dodatek za pracę w godzinach nocnych- zasady wyliczania
h) Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
i) Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
j) Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
k) Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)
l) Naliczenia świadczenia; zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.
m) Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 r. dla pracowników do 26 roku życia.
n) Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
o) Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania – nowość od 2019 roku:
• Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracownika.
• Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracodawcy

II. Wynagrodzenie chorobowe oraz świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa.
1. Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
2. Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru a / wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
b / wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
c / wypłacane za roczny okres
3. Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
4. Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
5. Ustalanie kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego
6. Naliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
7. Naliczanie zasiłku chorobowego krok po kroku
8. E-zwolnienia do 30.06.2018 – NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ.

III Umowy zlecenie
1. Składki ZUS od umów zlecenia i umów o dzieło po zmianach – zbieg tytułu ubezpieczenia.
a) zasady wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia;
b) minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych a podstawa prawidłowych rozliczeń;
c) Treść oświadczenia składanego przez ubezpieczonego o innych tytułach do ubezpieczeń.
2. Opodatkowanie umów o dzieło i umów zlecenia podatkiem PIT:
a) koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% – zasady wyliczania;
b) limit kosztów 50% – kiedy i dla kogo?
3. Wyliczanie wynagrodzenia z umów zlecenia z:
a) studentem
b) emerytem
c) własnym pracownikiem
d) z pełnym ZUS
e) ze składką zdrowotna

4.Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
a) Kwoty wolne od potrąceń- JAK JĄ ZACHOWAĆ
b) Potrącenia za zgodą pracownika
c) Potrącenia bez zgody pracownika
d) Potrącenia alimentacyjne – jak kwota wolna od potrąceń?
e) Potrącenia nie alimentacyjne – jak kwota wolna od potrąceń?
f) Co to jest kwota wolna od potrąceń?
g) Potrącenia z umów zlecenia
h) Potrącenia ZFŚŚ
i) Potrącenia z zasiłków ZUS
j) Zbieg tytułów
k) Potrącenia na wniosek sądu karnego
l) Potrącenia administracyjne.
m) Potracenia w jednym miesiącu zajęcia alimentacyjnego z zasiłku ZUS oraz wynagrodzenia za pracę
n) Potrącenia w jednym miesiącu zajęcia niealimentacyjnego z zasiłku ZUS oraz wynagrodzenia za prace.
o) Potrącenia w jednym miesiącu zajęcia alimentacyjnego niealimentacyjnego z zasiłku ZUS oraz wynagrodzenia za prace.
p) Kilka wypłat wynagrodzenia w jednym miesiącu a zajęcia komornicze.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie