Data rozpoczęcia szkolenia:

16.11.2022

Data zakończenia szkolenia:

16.11.2022
17.11.2022

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • rozwój kwalifikacji Analityków Kredytowych MSP,
 • wykształcenie u Uczestników praktycznych umiejętności czytania sprawozdań finansowych oraz dokonywania interpretacji zawartych w nich treści,
 • praktyczne wykorzystanie wskaźników finansowych najczęściej stosowanych w analizie kredytowej,
 • zaznajomienie z zasadami tworzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • nabycie kompetencji dotyczących strukturyzacji transakcji i dopasowania finansowania.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z analizy kredytowej przedsiębiorstw,
 • poznanie istoty, zawartości i struktury poszczególnych sprawozdań finansowych, w stopniu umożliwiającym ich prawidłowe odczytanie i interpretowanie,
 • nabycie umiejętność formułowania ocen i wniosków dotyczących bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy struktury sprawozdań finansowych,
 • wymiana doświadczeń z prowadzącymi posiadającymi wieloletnie doświadczenie w zakresie analizy kredytowej oraz strukturyzacji transakcji dla przedsiębiorstw.

 ADRESACI: Pracownicy Banków Spółdzielczych odpowiedzialni za analizę Klienta Miko, MSP oraz Dużego Przedsiębiorcy.

PROWADZĄCY:

ŁUKASZ WALAWKO – Kierownik Zespołu Analiz Kredytowych MŚP i JST w Departamencie Ryzyka Kredytowego Banku BPS S.A.. prawie 20-letnie doświadczenie w bankowości, głównie w obszarze finansowania małych i średnich Klientów. Bogata wiedza z zakresu analizy finansowej oraz kompleksowej oceny projektów inwestycyjnych, deweloperskich i nieruchomości komercyjnych. Strukturyzowanie transakcji.

MATEUSZ ZAJĄC – Kierownik Zespołu Analiz Kredytowych Klienta Strategicznego w Departamencie Ryzyka Kredytowego Banku BPS SA , 15 lat doświadczenia w bankowości, szeroka wiedza i umiejętności w zakresie analizy finansowej podmiotów gospodarczych, oceny biznes planów i projektów celowych.

CENA: 780 zł/os brutto 

Plan szkolenia:

godziny realizacji: 9:30-15:30

I DZIEŃ – 9.30 – rozpoczęcie szkolenia

 1. Omówienie uproszczonych form księgowości.
 2. Uproszczone formy księgowości w procesie kredytowym.
 3. Wynik finansowy oraz analiza wskaźnikowa w oparciu o uproszczoną księgowość.
 4. Omówienie elementów sprawozdania finansowego.

II DZIEŃ – 9.30 – rozpoczęcie szkolenia

 1. Bilans oraz rachunek zysków i strat – case study.
 2. „Cytrynówka” – miesiąc działalności firmy.
 3. Strukturyzacja transakcji kredytowych.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie  (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)