Data rozpoczęcia szkolenia:

27.04.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Celem szkolenia  jest  omówienie najważniejszych  zasad  podlegania ubezpieczeniom  społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu, zasiłków macierzyńskich i opiekuńczych, a także – między innymi – nowych obowiązków w zakresie ZUS w 2021 roku.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobycie nowej i uporządkowanie posiadanej wiedzy.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej obowiązków pracodawcy i pracownika oraz sankcji, jakie mogą zostać nałożone za ich nieprzestrzeganie.
 • Przykłady z życia wzięte oraz rady dotyczące sposobów uniknięcia błędów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych w działach księgowości, kadr i płac.

Trener: Andrzej RADZISŁAW – ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami, analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Kontrolował jednostki terenowe ZUS w zakresie wydawania decyzji, w tym w zakresie stosowania przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Trener z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo-płacowych również dla pracowników Oddziałów ZUS. Posiada bogatą praktykę w przeprowadzaniu szkoleń z obszaru ubezpieczeń społecznych

CENA: 240 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Opłacanie składek za pracowników, zleceniobiorców:
a) umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS – definicja płatnika składek,
b) umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy,
c) przychody zwolnione od składek,
d) rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
e) wynagrodzenie po zmarłym pracowniku (zleceniobiorcy), a rozliczenia z ZUS-em,
f) przekroczenie 30-krotności – obowiązki płatnika.

2. Zbiegi tytułów ubezpieczeń – stan prawny na 2020 rok z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie łączenia:
a) umowy zlecenia – umowy o pracę,
b) umowy zlecenia i studiowania na wyższej uczelni ,
c) umowy zlecenia z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
d) umowy zlecenia zawieranej podczas korzystania z urlopu wychowawczego,
e) umowy zlecenia zawieranej z osobą korzystającą z zasiłku macierzyńskiego,
f) umowy zlecenia zawartej z emerytem lub rencistą,
g) umowy zlecenia z własnym pracownikiem

3. Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne:
a) wykazanie przerw spowodowanych chorobą w raportach składanych do ZUS,
b) rozliczanie składek gdy zwolnienie jest tylko na dni robocze bez sobót i niedziel,
c) korekta dokumentów rozliczeniowych gdy wypłacone zostało wynagrodzenie za czas choroby zamiast wynagrodzenia chorobowego,
d) rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku przekroczenia 30-krotności,
e) rozliczanie składek za zleceniobiorcę który złożył błędne oświadczenie w zakresie rozliczania składek.

4. Umowa o dzieło, a składki ZUS:
a) Nowe obowiązki płatnika związane ze zgłaszaniem do ZUS umów o dzieło,
b) różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,
c) kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia,
d) wskazówki praktyczne – jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło,
e) konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia,
f) jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie kwalifikacji prawnej umowy na umowę zlecenia.

5. Wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne:
a) okresy wypłaty, okres wyczekiwania, okres zasiłkowy i zasady jego ustalania,
b) kiedy świadczenia chorobowe nie przysługują,
c) kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
d) dokumentowanie prawa do zasiłków chorobowych (eZLa, ZLA), macierzyńskich, opiekuńczych,
e) podstawa wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców – premie i nagrody uwzględniane w podstawie, zmiana etatu a podstawa wymiaru zasiłku,
f) przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków,
g) uzupełnianie wynagrodzenia.

7. Zasiłki macierzyńskie:
a) za okres urlopu macierzyńskiego,
b) za okres urlopu rodzicielskiego,
c) za okres urlopu ojcowskiego,
d) wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy sposoby obliczania okresu wydłużenia.

8. Zasiłek opiekuńczy:
a) kiedy przysługuje?
b) okres zasiłkowy,
c) dokumenty do wypłaty.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.