Data rozpoczęcia szkolenia:

02.10.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

10:00

Opis szkolenia:

W ostatnich tygodniach wprowadzono kilka ustaw i rozporządzeń, które mają wpływ na naliczanie składek emerytalno-rentowych, przyznawanie świadczeń emerytalnych, czy przygotowanie dokumentów ubezpieczeniowych w programie Płatnik. 

Część zmian obowiązuje już od sierpnia 2023r., a pozostałe będą wdrażane w najbliższych miesiącach. Wprowadzane zmiany mają duże znaczenie dla pracodawców i osób prowadzących działalność, gdyż wpływają bezpośrednio na wielkość obciążeń związanych z wysokością odprowadzanych składek, a także sposób naliczania wynagrodzeń.

CELE SZKOLENIA: Na szkoleniu zaprezentowane będą wszystkie istotne dla pracodawców zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych, jakie czekają ich w najbliższych tygodniach.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • poznanie najnowszych zmian w ubezpieczeniach społecznych,
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznego stosowania przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych w naliczaniu wynagrodzeń i składek ZUS.

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości.

PROWADZĄCA: KATARZYNA SOBIESZCZAŃSKA – niezależny ekspert i doradca ds. ZUS, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych i programu Płatnik świadczący usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, współpracownik kancelarii prawnych. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 17-letnim doświadczeniem. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w jednym z największych banków w Polsce. Od kilku lat prowadząca szkolenia i wspierająca firmy w zakresie spraw kadrowo-płacowych, w szczególności ubezpieczeń społecznych. Swoje szkolenia opiera na praktyce i doświadczeniu. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Ubezpieczeń w SGH w Warszawie i Prawa Pracy na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych, prawa pracy oraz obsługi programu Płatnik na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

CENA: 310 zł / osoba brutto

Kolejna osoba z Banku 280 zł/brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 10.00 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

I. Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od 1 września 2023r. – rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 sierpnia 2023 r.
II. Zmiany w kodach tytułów ubezpieczenia oraz nowe kody na ZUS RSA od 5 sierpnia 2023 r. – Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 3 lipca 2023 r.:
1. Nowe kody tytułu ubezpieczenia wprowadzone rozporządzeniem;
2. Zmiany w opisach dotychczasowych kodów tytułu ubezpieczenia i cel wprowadzonych zmian;
3. Nowe kody przerw i świadczeń na ZUS RSA;
4. Praktyczne stosowanie nowych przepisów w dokumentach ubezpieczeniowych.
III. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 1 lipca 2023r.:
1. Prawidłowe naliczenie składek na FP po zmianach minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej od 1 lipca 2023r. – wypłata wynagrodzenia z tzw. „przesunięciem”. Różnice w naliczaniu składek na FP między umowami o pracę, a umowami cywilnoprawnymi.
2. Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych w umowach cywilnoprawnych po zmianie minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku wypłat wynagrodzenia z ”przesunięciem”.
IV. Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające na urlopach wychowawczych/pobierające zasiłki macierzyńskie po zmianach od 1 lipca 2023r. – przygotowanie raportów w programie Płatnik:
1. Kiedy pracodawca ma obowiązek sporządzić raporty rozliczeniowe za osoby przebywające na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłki macierzyńskie?
2. Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych u osób przebywających na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłki macierzyńskie;
3. Zmiana podstaw na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopach wychowawczych od 1 lipca 2023r. – ustalanie podstawy do ubezpieczeń, naliczanie składek i źródło finansowania;
4. „30-krotność” a opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby przebywające na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłki macierzyńskie;
5. Przygotowanie raportów rozliczeniowych w programie Płatnik za osoby przebywające na urlopach dla rodziców:
• praktyczne rozliczenie składek za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym i pobierającą zasiłek macierzyński – przykłady rozliczeń,
• rozliczenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym, która przez część miesiąca ma inny tytuł do ubezpieczeń,
• rozliczenie składek za osobę której wypłacono zasiłek macierzyński a znajduje się w zbiegu ubezpieczeniowym,
• rozliczenie składek za osobę, która w tracie urlopu wychowawczego urodziła dziecko i ma wypłacany zasiłek macierzyński,
• przygotowanie raportu z rozliczeniem składek za osoby przebywające na urlopach wychowawczych i pobierające zasiłki macierzyńskie, które osiągnęły tzw. 30-krotność.
V. Emerytury pomostowe po zmianach.
VI. Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP za osoby powracające z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, po zmianach w urlopie rodzicielskim od 26 kwietnia 2023r.
VII. „Mały ZUS plus” po zmianach od 1 sierpnia 2023r. – zasady wydłużenia możliwości korzystania z Małego ZUS-u plus przez dodatkowe 12 miesięcy.
VIII. Obowiązek skorygowania, przez płatników składek, dokumentów ubezpieczeniowych za lata 1999-2021 do dnia 1 stycznia 2024r.
IX. Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe po zmianach od 1 lipca 2023r.
X. Zmiany w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia 2024r. – zmiany w ustalaniu wynagrodzenia minimalnego.
XI. Planowane zmiany w wysokościach składek ZUS dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2024r.
XII. Pytania – czas dla uczestników szkolenia.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .