Data rozpoczęcia szkolenia:

30.06.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest:

 • omówienie zmian w podatkach od 1.07.2022 (poprawki do „Polskiego Ładu”) w zakresie istotnym dla banków spółdzielczych,
 • omówienie pozostałych aktualnych zagadnień związanych z rozliczaniem podatków przez banki spółdzielcze wynikających z najnowszych interpretacji organów podatkowych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia zadane na czacie, dotyczące zagadnień będących przedmiotem szkolenia oraz innych aktualnych zagadnień podatkowych,
 • szkolenie uwzględnia praktyczne przykłady dla omawianych zagadnień.

W związku z zaplanowaną w punkcie 3 sesją pytań i odpowiedzi zachęcamy do wcześniejszego (jeszcze przed szkoleniem) przygotowania pytań, by w trakcie szkolenia wkopiować je w pole czatu. Przyspieszy to sposób komunikacji oraz zwiększy ilość zadanych pytań, co z pewnością wzbogaci szkolenie o rozwiązanie problemów podatkowych z Państwa codziennej pracy.

ADRESACI: Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe banków spółdzielczych, w tym w szczególności do pracowników działów finansowo-księgowych.

TRENER: PIOTR PASSOWICZ – doradca podatkowy, wieloletnie doświadczenie w  firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym (m.in. Ernst & Young Sp. z o.o.). Doświadczony wykładowca, prowadził liczne szkolenia na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą oraz dla banków spółdzielczych. Członek Prezydium Rady Podatkowej PKPP „Lewiatan”, ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Członek International Fiscal Association (IFA). Uczestniczy w posiedzeniach komisji parlamentarnych dot. prawa podatkowego.

CENA: 260 zł/osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

 1. Zmiany od 1.07.2022 („poprawki do Polskiego Ładu”)

Zmiany obowiązujące (w większości) od 1.07.2022, m. in. w zakresie: zmiana skali podatkowej poprzez obniżenie stawki PDOF z 17 % do 12 %, zmiana wysokości kwoty pomniejszającej zaliczkę na podatek (dotychczas 425 zł) i ustalanie jej indywidualne w zależności od treści PIT-2 oraz innych oświadczeń złożonych przez pracownika, likwidacji „ulgi dla klasy średniej” oraz obowiązku porównywania wysokości zaliczek wg przepisów z 2021 i 2022, rozszerzenia zakresu informacji objętych oświadczeniem PIT-2, składania PIT-2 u więcej niż jednego płatnika, składania PIT-2 przez osoby niebędące pracownikami (np. zleceniobiorcy), zakresy odpowiedzialności płatnika w przypadku podania przez pracownika lub inna osobę nieprawdziwych informacji w PIT-2, ulgi dla samotnych rodziców i zasad uwzględniania tej ulgi przy obliczaniu wysokości zaliczek na PDOF, ulgi dla rodzin wielodzietnych („ulga 4+”), zmiany w zakresie zwolnienia z podatku świadczeń dokonywanych na rzecz byłych pracowników po przejściu na emeryturę, obowiązek informacyjny nakładany na pracodawcę w odniesieniu do nowych pracowników, zmiana terminu wprowadzenia obowiązku składania JPK_KR, zmiany dotyczące składek zdrowotnych, pozostałe zmiany.

 1. Wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem podatków przez BS wynikające z aktualnych interpretacji i orzecznictwa

Wybrane aktualne interpretacje i wyroki dotyczące m. in. wypłaty dywidendy spadkobiercy zmarłego udziałowca (19% PIT, czy podatek od spadków i darowizn?), dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, sponsoringu (z uwzględnieniem przepisów wprowadzających od. 1.01.2022 r. „ulgę na sponsoring”) i darowizn.

 1. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące aktualnych zagadnień podatkowych

Odpowiedzi na pytania uczestników, także dotyczące zagadnień podatkowych innych niż wymienione w punktach poprzednich.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.