Data rozpoczęcia szkolenia:

23.01.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu przedstawienie i omówienie zagadnień z obszaru kapitałów własnych banków, jak również z rachunku przepływów pieniężnych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Szkolenie jest praktyczne i pozwoli uczestnikom samodzielnie sporządzić RPP i ZZWKW, z wykorzystaniem arkusza Excel.
 • Podczas szkolenia zostaną przedstawione wyjaśnienia dotyczące ujęcia trudnych pozycji (w przypadku RPP ujęcie papierów wartościowych), sprzedaży środków trwałych, zaś ZZWKW ujęcie wyceny papierów wartościowych na kapitale z aktualizacji wyceny.

ADRESACI: Uczestnicy szkolenia: główni księgowi i pracownicy zespołów księgowości.

PROWADZĄCA: RENATA JANDA – lustrator w Związku Rewizyjnym Banków Spółdzielczych im. F.Stefczyka, długoletni praktyk w bankowości spółdzielczej, doświadczony wykładowca.

CENA: 290 zł/os brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym:
1. Fundusz udziałowy – zgoda KNF na wypłatę udziałów członkowskich.
2. Przychody i koszty bieżącego okresu ujęte, zgodnie z zasadami rachunkowości, bezpośrednio w kapitale własnym.
3. Zysk/strata bieżącego okresu, czyli przychody i koszty ujęte w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.
4. Niepodzielony wynik finansowy netto lat poprzednich.
5. Korekty błędów i korekty z tytułu zmian polityki rachunkowości czyli przychody i koszty lat poprzednich.
6. Fundusz z aktualizacji wyceny – ujęcie zmian związanych z wyceną papierów wartościowych, likwidacją środków trwałych.
II. Sporządzanie RPP banku spółdzielczego:
1. Przygotowanie do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych – zmiany stanów pozycji bilansowych; ustalenie innych pozycji niż bilansowe, które mają wpływ na wynik finansowy; grupowanie pozycji bilansowych w celu sporządzenia RPP.
2. Omówienie głównych korekt:
• w działalności operacyjnej,
• w działalności inwestycyjnej,
• w działalności finansowej.
3. Wybrane operacje niepieniężne lub wymagające przesunięcia w obrębie RPP.
4. Zmiany w zasadach sporządzania RPP – wytyczne PANA.
5. RPP na przykładzie.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .