Data rozpoczęcia szkolenia:

25.05.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Przekazanie wiedzy na temat zmian przepisów dotyczących zagadnień z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, które to zadania są realizowane przez płatników składek, a poprawność realizacji tych zadań jest weryfikowana przez kontrolę ZUS.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymają aktualne informacje o bieżącym brzmieniu przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, co pozwoli skutecznie i prawidłowo realizować obowiązki ciążące na płatniku składek.

ADRESACI SZKOLENIA: Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości..

PROWADZĄCY: DARIUSZ SUCHOROWSKI – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim – prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada ponad 35-letnią praktykę w ZUS na stanowiskach inspektor kontroli, kierujący wydziałem inspektorów kontroli oraz przez ponad 15 lat zastępca dyrektora Oddziału ZUS ds. dochodów. Wieloletni trener inspektorów kontroli w strukturach ZUS oraz w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Obecnie prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa i szkoleń.

CENA: 240 zł/os brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Ustawa o emeryturach i rentach:
• ograniczenie ubiegania się o ponowne przeliczanie świadczeń, co zmniejszy konieczność wydawania przez płatników zaświadczeń RP-7
• likwidacja niekorzystnego liczenia emerytur, gdy pracownik składał wniosek w czerwcu
(tzw. emerytury czerwcowe),
• inne
2. Pakiet ustaw tzw. Polski Ład:
• zmiana terminów składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS i opłacania składek,
• brak możliwości finansowania 7,75% składki zdrowotnej z zaliczki na podatek dochodowy,
• zmienione zasady ograniczenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
• nowy tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego – osoba powołana do pełnienia funkcji z wynagrodzeniem z tego tytułu
3. Ustawa o świadczeniach tytułu choroby i macierzyństwa:
• nowe zasady liczenia okresów zasiłkowych i rygorystyczne zasady otwierania nowych okresów zasiłkowych
• ograniczenie długości okresy zasiłkowego w części przypadającej po ustaniu tytułu do ubezpieczeń,
• konieczność częstszego ustalania na nowo podstawy wymiaru zasiłków,
• zmiana wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu,
• zasady postępowania w okresie przejściowym
4. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:
• zmiana sposobu zawiadamiania płatników składek o indywidualnie ustalonej stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
• jednoznacznie określony obowiązek wykazywania w ZUS IWA wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy,
• uniemożliwienie przekształceń, łączeń, podziałów mających na celu uzyskanie prawa do niższej stopy procentowej składki wypadkowej,
5. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych:
• zmieniony okres obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym przez wspólników spółek, co wpływa na rozpatrywanie zbiegów przy umowach zlecenia,
• możliwość uniknięcia płacenia odsetek za zwłokę,
• zmienione zasady ubiegania się o zwrot nienależnie opłaconych składek,
• ograniczenie czasowe składnia korekt dokumentów rozliczeniowych.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.