Data rozpoczęcia szkolenia:

03.11.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

11:00

Opis szkolenia:

Coraz więcej nowoczesnych technologii stosują banki, klienci zwracając przy tym coraz większą uwagę do ochrony środowiska. W związku z czym coraz większe znaczenie w naszej pracy odgrywa nastawienie zarówno do środowiska naturalnego jak i do ludzi podlegających wykluczeniu. Stan ten jest związany również z oczekiwaniami regulatorów nadzorczych. Banki otrzymują ankiety, zapytania odnośnie wdrażania rozwiązań sprzyjających środowisku naturalnemu oraz zmierzających do ograniczania wykluczenia osób z różnego rodzajami niepełnosprawnościami.

Warto (zgodnie z oczekiwaniami KNF) wprowadzić odpowiednie zapisy do strategii działania banku..

Cele szkolenia:

Celem niniejszego szkolenia zaproponowanie zapisów jakie mogły by się znaleźć w strategii działania banku. Te zapisy można by wprowadzić w trakcie weryfikacji strategii przy okazji przyjmowania planu działania na 2021r. lub w innym dowolnym terminie aktualizacji strategii działania.

Korzyści ze szkolenia:

 • Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona identyfikacji dotychczasowych działań banków spółdzielczych w obszarze ochrony środowiska oraz zapobiegania wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami,
 • Uczestnik szkolenia będzie potrafił określić kierunki działania w celu wdrażania „zielonej strategii”.
 • Po szkoleniu uczestnik otrzyma:
 • Przykład zaktualizowanej pod tym kątem strategii działania banku spółdzielczego,
 • Aktualizacji strategii informatyzacji, stanowiącej załącznik do strategii działania,
 • Przykładu notatki z przeglądu i aktualizacji strategii działania.

Adresaci szkolenia: Szkolenie jest skierowane do członków Rady nadzorczej, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetu Audytu, członków Zarządu, pracowników ds. ryzyka, pracowników zaangażowanych w proces planowania strategicznego  pracowników komórki ds. zgodności

Trener: Renata Szostak – Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku  Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 11.00 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Struktura planowania strategicznego (strategia krocząca i tradycyjna):
  • Część opisowa,
  • Część tabelaryczna,
 2. Identyfikacja dotychczasowych obszarów planowania strategicznego z uwzględnieniem:
  • Zielonych technologii,
  • Zielonych produktów,
  • Zrównoważonego rozwoju,
  • Działań promocyjnych.
 3. Uzupełnienie planu rozwoju działań biznesowych banku o działania promujące zrównoważony rozwój, ochronę środowiska naturalnego, unikanie wykluczenia itp.
 4. Analiza możliwości zmian w procedurach kredytowych banku dotyczących oceny wpływu inwestycji na środowisko naturalne.
 5. Opracowanie notatki z weryfikacji strategii działania banku.
 6. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Małgorzata Story – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 573 003 322
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.