Data rozpoczęcia szkolenia:

22.08.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie się ze zmieniającymi się zasadami pomocy kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i działaniami niezbędnymi do podjęcia przez banki, w celu wdrożenia regulacji.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązującymi i nowymi przepisami prawnymi w przedmiotowym zakresie, ujętymi w kontekście konkretnych przykładów.
 • Uzyskają odpowiedzi na najczęstsze pytania, które pojawiały się po wdrożeniu nowych zasad pomocy

ADRESACI: Zarządy banków, dyrektorzy placówek, audytorzy, pracownicy obsługi prawnej i obsługi produktów bankowych.

PROWADZĄCY: JACEK KWIECIEŃ – radca  prawny,  dyplomowany  pracownik  banku  w  ramach  programu standaryzacji  Związku  Banków  Polskich,  wykładowca  w  ramach  studiów  podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednej z instytucji finansowych.

CENA: 200 zł/osoba brutto 

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30-12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Uwagi ogólne.
 2. Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego.
 3. Zakres podmiotowy uprawnienia do zawieszenia spłaty kredytu.
 4. Pojęcie zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
 5. Zakres przedmiotowy, pojęcie umowy o kredyt hipoteczny.
 6. Okres zawieszenia spłaty.
 7. Wniosek o zawieszenie spłaty – wymagania formalne, sposób składania, braki formalne wniosku.
 8. Zakres kontroli wniosku przez bank, analiza zgodności oświadczenia o przeznaczeniu kredytu.
 9. Potwierdzenie otrzymania wniosku.
 10. Odmowa zastosowania zawieszenia spłaty kredytu.
 11. Skutki złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu, naliczenie odsetek i innych kosztów.
 12. Zawieszenie spłaty kredytu a zabezpieczenia na majątku osób trzecich.
 13. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu a restrukturyzacji.
 14. Zawieszenie spłaty kredytu na innej podstawie a zastosowanie ustawy.
 15. Ujawienie przesłanek utraty uprawienie do zawieszenie spłaty kredytu.
 16. Wezwanie do zapłaty zaległych płatności z tytułu kredytu hipotecznego.
 17. Pytania uczestników.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.