Data rozpoczęcia szkolenia:

25.08.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu nabycie i usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zasiłków z tytułu choroby i wypadku.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą prawidłowo rozliczać świadczenia.
 • Nabędzie wiedzę teoretyczną, którą zastosuje w praktyce.
 • Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani ze zmianami w przepisach obowiązującymi
  od 1 stycznia 2022 roku.

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości..

PROWADZĄCY: DARIUSZ SUCHOROWSKI – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim – prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada ponad 35-letnią praktykę w ZUS na stanowiskach inspektor kontroli, kierujący wydziałem inspektorów kontroli oraz przez ponad 15 lat zastępca dyrektora Oddziału ZUS ds. dochodów. Wieloletni trener inspektorów kontroli w strukturach ZUS oraz w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Obecnie prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa i szkoleń.

CENA: 240 zł/os brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Ustalanie prawa do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy:
a. wynagrodzenie chorobowe jako koszt pracodawcy,
b. długość wypłaty wynagrodzenia chorobowego w zależności od wieku pracownika – 33 lub 14 dni,
c. wysokość wynagrodzenia chorobowego.
2. Prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego a okres wyczekiwania – ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe i dobrowolne.
3. Okres zasiłkowy – zmiana sposobu zliczania niezdolności do pracy do tego samego okresu zasiłkowego:
a. długość okresu zasiłkowego,
b. zasady ustalania długości okresu zasiłkowego,
c. wyczerpanie okresu zasiłkowego,
d. sytuacje pozwalające na otworzenie nowego okresu zasiłkowego.
4. Świadczenie rehabilitacyjne:
a. kto i kiedy ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego?
b. zasady ubiegania się o przyznanie świadczenia,
c. wysokość świadczenia,
d. zasada waloryzacji podstawy wymiaru.
5. Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników:
e. okres, z którego ustalana jest podstawa wymiaru,
f. zasady obliczania wysokości zasiłku dziennego,
g. uzupełnianie wynagrodzenia za pracę i innych składników płacowych do podstawy wymiaru zasiłku,
h. jakie składniki wynagrodzenia są uwzględniane lub nie podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku,
i. jak ustalić wysokość podstawy przy niezdolności do pracy w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia,
j. składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne i za okresy dłuższe w podstawie zasiłkowej,
k. zmiany wymiaru czasu pracy a zasady naliczania podstawy zasiłkowej,
l. kontynuowanie lub obliczanie podstawy zasiłkowej na nowo, według zmienionych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.