Data rozpoczęcia szkolenia:

12.05.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

Procedury dotyczące wdrażania nowych produktów bankowych należy uzupełnić o zapisy wynikające z ustawy o elektronicznych doręczeniach. Najpóźniej do 1 stycznia 2022r. banki mają termin na wdrożenie zapisów wynikających z Rekomendacji Z, między innymi dotyczących zarządzania zmianą, tj. wdrażania nowych produktów, zatwierdzania nowych procedur (również związanych z nowymi produktami). Przegląd procedur w tym zakresie należy powiązać m.in. z zapisami Rekomendacji M i ustawy o ochronie danych osobowych.

Cel szkolenia:

 • Celem niniejszego szkolenia jest przeprowadzenie wspólnego przeglądu procedur w zakresie zarządzania zmianami ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Ustawy o elektronicznych doręczeniach, Rekomendacji Z, M, D, ustawy o ochronie danych osobowych oraz przygotowanie wzorów dokumentów zawierających ocenę ryzyka produktu przed wprowadzeniem.
 • Szczególnego podejścia do ww. oceny wymagają produkty oparte na technologii IT związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy szkolenia zapoznają się z rolą Inspektora Ochrony Danych (IOD) w ocenie ryzyka nowych produktów (ocena uprzednia i następcza);
 • Uczestniczy otrzymają wskazówki co do roli Komórki ds. zgodności w procesie wdrażania nowych produktów;
 • Uczestnicy w praktyce będą badać wpływ nowych produktów na ryzyko biznesowe Banku oraz pozostałe ryzyka;
 • Uczestnik otrzyma w ramach szkolenia:
  • Wzór procedury „Zarządzanie zmianą w banku spółdzielczym”,
  • Wzór analizy wdrożenia nowego produktu na przykładzie „Moje ID, podpis elektroniczny”,
  • Uczestnicy otrzymają arkusz do wyliczania rentowności nowego produktu.

Adresaci:

Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, szczególnie do Członka Zarządu ds. handlowych, Pracowników działu sprzedaży Centrali Banku, Głównych Księgowych, Administratorów Bezpieczeństwa Informatycznego (na podstawie zapisów Rekomendacji D), IOD, Administratorów  Systemów Informatycznych, audytorów wewnętrznych, pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem operacyjnym, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

TRENER: RENATA SZOSTAK – Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku  Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 200 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30 – 15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Wpływ Rekomendacji Z na zarządzanie zmianą w banku,
 2. Wpływ Ustawy o doręczeniach elektronicznych na procedury produktowe banku,
 3. Definicja nowego produktu z kontekście definicji zarządzania projektami,
 4. Identyfikacja obszarów ryzyka podlegającego badaniu w przypadku nowych produktów (mapa ryzyka),
 5. Podział zadań w zakresie wdrażania nowych produktów,
 6. Rola komórki ds. zgodności,
 7. Zakres analiz ryzyka w ramach wdrażania nowych produktów:
  • Ryzyko kredytowe,
  • Płynności,
  • Stopy procentowej,
  • Walutowe,
  • Operacyjne (kadry, IT, automatyzacja czynności),
 8. Ocena ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych przez IOD (zapisy w notatce),
 9. Uwzględnienie nowego produktu w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych,
 10. Wpływ wdrożenia nowego produktu na rentowność (ryzyko biznesowe) – praktyczne wyliczenia – potrzebny dostęp do kalkulatora,
 11. Outsourcing czynności związanych z obsługą produktów bankowych,
 12. Wykorzystanie technologii chmury w obsłudze produktów bankowych,
 13. Zasady archiwizacji dokumentacji związanej z nowym produktem,
 14. Testowanie mechanizmów kontrolnych w obszarze wdrażania nowych produktów,
 15. Omówienie zakresu analizy sporządzanej przed wdrażaniem nowego produktu.
 16. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.