Data rozpoczęcia szkolenia:

02.08.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Ochrona konsumentów, szczególnie w kontekście rozszerzenia definicji konsumenta na wszystkie osoby fizyczne (bez względu na to czym się zajmują), stała się bardzo ważnym aspektem działań nadzorczych. Stąd szereg zmian przepisów, nawet pozornie nie związanych z reklamacjami, które nie pozostają bez wpływu na wewnętrzne procedury banku.

Cel szkolenia:

 • przeprowadzenie przeglądu procedur w zakresie składania skarg i reklamacji, w tym anonimowego informowania o naruszeniach przepisów prawa (…), ochrony sygnalistów oraz skarg rozpatrywanych w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnik szkolenia zapozna się z podziałem zadań w zakresie rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku z uwzględnieniem zmian przepisów (m.in. ustawy Prawo spółdzielcze, Rozporządzenia MFFiPR, Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji, Ustawy o ochronie sygnalistów, RODO itp.);
 • Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona identyfikacja zmian w regulacjach wewnętrznych wymaganych przez zmiany przepisów;
 • Uczestnik otrzyma w formie elektronicznej wzór:
 1. Instrukcji rozpatrywania skarg i reklamacji,
 2. Procedury anonimowego informowania o naruszeniach (…) z uwzględnieniem ochrony sygnalistów,
 3. Zasad zarządzania konfliktem interesów,
 4. Notatek z przeglądu ww. procedur.

Adresaci:

Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem Członka Zarządu ds. Handlowych, Inspektora Ochrony Danych, pracowników bezpośredniej obsługi klientów, pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem, pracowników komórki ds. zgodności, komórki ds. funkcji kontroli, komórki organizacyjno-administracyjnej, kadr, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

TRENER: RENATA SZOSTAK – Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku  Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 200 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Podstawy prawne rozpatrywania skarg i reklamacji;
 2. Definicja obszarów gromadzenia skarg i reklamacji:
  1. Skargi i reklamacje klientów,
  2. Zgłoszenia pracowników,
  3. Wystąpienia w zakresie RODO,
  4. Sprawy członkowskie.
 3. Podział zadań w zakresie rozpatrywania skarg, reklamacji i wystąpień klientów,
 4. Miejsce rozpatrywania skarg i reklamacji w systemie zarządzania ryzykiem w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy oraz Polityki Regionalnej z dnia 08.06.2021r.,
 5. Zarządzanie ryzykiem conduct-risk,
 6. Zmiany w przepisach wynikające z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji (…),
 7. Rozpatrywanie wniosków związanych z ochroną danych osobowych,
 8. Postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym i przez UODO,
 9.  Zmiany w anonimowym systemie informowania o naruszeniach – ochrona sygnalisty – zmiany z terminem wejścia w życie z dniem 17 grudnia 2021r.
 10. Weryfikacja Polityki unikania konfliktu interesów,
 11. Organizacja systemów zgłoszeniowych z wykorzystaniem elektronicznych obiegów dokumentów, w tym z uwzględnieniem zapisów Rekomendacji „D”;
 12. Okresowe szkolenia pracowników,
 13. Kontrola wewnętrzna w zakresie skarg, reklamacji i zgłoszeń klientów,
 14. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.