Data rozpoczęcia szkolenia:

26.08.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zaprezentowanie głównych zasad dotyczących zasad przetwarzania dokumentów wytworzonych przez banki w ramach wykonywania czynności bankowych i prowadzonej działalności.
 • W toku szkolenia przedstawione i omówione zostaną kwestie dotyczące przechowywania oraz udostępniania różnego rodzaju dokumentów wytworzonych lub nabytych przez bank w trakcie wykonywanej działalności, w tym umowy, wyciągi, dokumenty księgowe, akta pracownicze.
 • Przestawione zostaną także kwestie dotyczące okresów, w jakich banki zobligowane są przechowywać poszczególne dokumenty oraz przypadki, w których banki związane są wnioskami podmiotów zewnętrznych, w tym klientów, w zakresie udostępnienia lub usunięcia danych.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobycie nowej i uporządkowanie posiadanej wiedzy.
 • Zdobycie wiedzy  dotyczącej  obowiązków  pracodawcy  i pracownika  oraz  sankcji,  jakie  mogą  zostać nałożone za ich nieprzestrzeganie.
 • Przykłady z życia wzięte oraz rady dotyczące sposobów uniknięcia błędów.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są przede wszystkim pracownicy banków, do których zadań należy nadzór lub kontrola w zakresie przetwarzania dokumentacji posiadanej przez bank. lub nadzorujących w danej organizacji. 

TRENER: EWA DZIDO – radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, w tym Banków Spółdzielczych. Mecenas Ewa Dzido współpracowała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Bankiem Pekao S.A. Doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Przetwarzanie dokumentów zawierających danych osobowe klientów.
1.1. Zakres danych osobowych klientów, jakie banki mogą przetwarzać.
1.2. Podstawy przetwarzania danych osobowych klientów.
1.3. Okres, w którym banki mogą przetwarzać dokumenty zawierające dane osobowe.
1.4. Okres przetwarzania danych wynikających z czynności bankowych związanych z działalnością klienta.
1.5. Udostępnienie danych podmiotom zewnętrznym.
1.6. Przypadki braku związania banku żądaniem usunięcia danych osobowych.

2. Zasady przetwarzania dokumentów na potrzeby procedur AML/CFT.
2.1. Rodzaje dokumentów podlegających przetwarzaniu.
2.2. Okres przetwarzania dokumentów.
2.3. Zasady udostępniania przetwarzanych dokumentów.
2.4. Konsekwencje naruszenia procedur przetwarzania dokumentów w ramach procedur AML/CFT.

3. Przetwarzanie dokumentów finansowo-księgowych.
3.1. Okres przetwarzania dokumentów w ramach ustawy o rachunkowości.
3.2. Okres przechowywania dokumentów potwierdzających operacje finansowe wykonane przez klienta banku.
3.3. Podmioty, którym dokumenty finansowo – księgowe mogą być udostępniane.

4. Przetwarzanie dokumentów zawierających dane członków organów banku.

5. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
5.1. Zakres danych, do których przetwarzania upoważniony jest bank.
5.2. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
5.3. Upoważnienie do przetwarzania danych po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.