Data rozpoczęcia szkolenia:

06.11.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Problematyka rachunków uśpionych była w 2020 roku przedmiotem oceny Ministra Finansów, który zaproponował kierunki zmiany przepisów.

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zasad postępowania ze środkami znajdującymi się na rachunku po śmierci jego posiadacza oraz zasad informowania gminy, kontaktowania się z osobami uprawnionymi do środków z tytułu spadkobrania bądź zapisu.
 • Podczas szkolenia omówione zostaną również zasady działania banku po ogłoszeniu upadłości posiadacza rachunku bądź otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Adresaci:

zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, audytorzy, osoby rozpatrujące reklamacje i realizujące zajęcia egzekucyjne, pracownicy obsługujący umowy rachunków.

Trener: Katarzyna Marczyńska – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Rachunki uśpione:
1. Definicja rachunku uśpionego:
a) z powodu śmierci posiadacza,
b) z powodu braku działania posiadacza.
2. Skutki rozwiązania umowy:
a) co oznacza „rozwiązana ale nadal wiążąca”?
b) na jakim rachunku i jak długo przechowywać środki?
c) problem opłat za prowadzenie rachunku,
d) osoby uprawnione do wypłaty środków – problematyka spadkobierców, zapisobiorców, kosztów pogrzebu, organów emerytalno-rentowych.
3. Zasady powiadamiania gminy.
4. Zasady udzielania odpowiedzi przez Centralną Informację.
5. Stanowiska nadzorców i wnioski z przeglądu ustawy dokonane przez Ministerstwo Finansów – proponowane kierunki zmian przepisów.
II. Upadłość konsumencka posiadacza rachunku – relacje uczestników postępowania z bankiem:
1. Podstawy blokady przez bank możliwości dysponowania rachunkiem bankowym przez klienta.
2. Zezwolenie syndyka na dysponowanie rachunkiem przez upadłego.
3. Środki niepodlegające egzekucji wypłacane upadłemu bez zgody syndyka.
4. Dysponowania przez upadłego środkami na rachunku wyłączonymi z masy upadłości (art. 63 ust. 1-2 oraz ust. 1a-1d prawa upadłościowego).
III. Postępowanie restrukturyzacyjne posiadacza rachunku – relacje uczestników postępowania z bankiem.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Małgorzata Story – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 573 003 322
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.