Data rozpoczęcia szkolenia:

16.06.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Zakres tematyczny programu obejmuje wiedzę niezbędną w codziennej pracy w obszarze ładu wewnętrznego w banku spółdzielczym. Szkolenie uwzględnia aktualne przepisy i uwarunkowania nadzorcze, w tym nową wersję Rekomendacji Z.

CELE SZKOLENIA:

Szkolenie umożliwi zdobycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w zakresie:

 • stosowanych rozwiązań w obszarze ładu wewnętrznego,
 • wymogów zewnętrznych nakładanych na banki spółdzielcze w tym obszarze,
 • kompleksowego wdrożenia zasad ładu wewnętrznego.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • poprawa świadomości ryzyka i możliwość ograniczenia strat wynikających z nieodpowiedniego ładu wewnętrznego,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przegląd i modyfikację istniejących w banku dokumentów w celu pełniejszego wypełnienia oczekiwań zewnętrznych w obszarze zasad ładu wewnętrznego w banku spółdzielczym,
 • nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze zasad ładu wewnętrznego w banku spółdzielczym.

W ramach szkolenia jako materiały pomocnicze prowadzący udostępni szablony dokumentów dotyczących ładu korporacyjnego.

ADRESACI: Szkolenie kierowane jest do pracowników różnego szczebla: Rady Nadzorczej, Zarządu oraz dyrektorów/ kierowników i specjalistów pracujących w bankach spółdzielczych. Na szkolenie zapraszamy również pozostałych pracowników banku spółdzielczego, którzy pragną nabyć, poszerzyć lub usystematyzować posiadaną wiedzę.

PROWADZĄCY: PIOTR NYCZ – manager, ekspert, trener. Absolwent matematyki finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostkach ryzyka, zarówno w sektorze komercyjnym, jak i spółdzielczym. Zdobyte wiedza i doświadczenie pozwalają na pełniejsze dostosowanie rozwiązań omawianych na szkoleniach do specyfiki sektora spółdzielczego.

CENA: 260 zł /osoba brutto

Każda kolejna osoba z banku – 230zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Wprowadzenie
1. Uwarunkowania regulacyjne
2. Podstawowe pojęcia w obszarze ładu korporacyjnego
II. Wymagania nadzorcze
1. Wymogi KNF
2. Wymogi EBA
II. Ogólne zasady ładu wewnętrznego w banku
III. Zasady działania, uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność, wzajemne relacje Rady Nadzorczej i Zarządu oraz odpowiedniość Członków tych organów i osób pełniących kluczowe funkcje:
1. Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
2. Koordynacja funkcji Zarządu oraz Rady Nadzorczej
3. Skład, powoływanie i odwoływanie Członków organów
4. Identyfikacja kluczowych funkcji w banku, powoływanie i odwoływanie osób pełniących takie funkcje
5. Odpowiedniość i ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w banku
6. Zaangażowanie, niezależność i zarządzanie konfliktami interesów w organach
7. Funkcjonowanie organów
7.1. Regulamin Zarządu
7.2. Regulamin Rady Nadzorczej
7.3. Komitety dla Zarządu
7.4. Komitety dla Rady Nadzorczej
IV. Standardy postępowania oraz zarządzanie konfliktami interesów
1. Zasady etyki
2. Polityka zarządzania konfliktami interesów
V. Zlecanie czynności na zewnątrz, zasady wynagradzania
1. Zlecanie czynności na zewnątrz
2. Zasady wynagradzania
VI. Zarządzanie ryzykiem
1. Strategie zarządzania ryzykami
2. Proces zarządzania ryzykiem
3. Rola komórki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem
3.1. Opracowanie strategii, określenie apetytu na ryzyko, analiza ekspozycji na ryzyko
3.2. Zagrożenia wynikające ze złożoności struktury banku
3.3. Istotne zmiany, wyjątkowe transakcje
3.4. Monitorowanie profilu ryzyka
3.5. Modyfikacja strategii, apetytu, limitów
3.6. Kierujący komórką zarządzania ryzykiem
4. Zasady kultury ryzyka
5. Nowe produkty
VII. Polityka informacyjna i ujawnienia

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .